Rēzeknes nov.

Atrasti 2890 uzņēmumi, tai skaitā Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte", Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
Č
D
F
G
I
K
L
M
N
O
P
R
S
V

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"

"Vālodzīte", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Nautrēnu vidusskola

"Vidusskola", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652

Maltas mūzikas skola

Skolas iela 5A, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte

Jaunatnes iela 2, Radopole, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina"

Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636

Rēzeknes novada pašvaldības bērnu-jaunatnes sporta skola

Sporta iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Miera iela 14A, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643

Verēmu pamatskola

"Verēmu pamatskola", Škeņeva, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647

Feimaņu pamatskola

"Feimaņu skola", Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623

Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Parka iela 3, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641

Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

Skolas iela 3, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde

Skolas iela 1, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Gaigalavas pamatskola

Skolas iela 5, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Rāznas iela 32, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde "Jāņtārpiņš"

"Zariņš", Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Rēznas pamatskola

Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

"Makašānu amatu vidusskola", Iugulova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604

Maltas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"

Skolas iela 25, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Maltas vidusskola

Skolas iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
+