Mārupes nov.

Atrasti 7384 uzņēmumi, tai skaitā Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde un citi

Pilsētas

Pagasti

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"

Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166

Babītes un Salas pagastu pārvalde

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107

Mārupes pamatskola

Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Mārupes novada Sociālais dienests

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Mārupes novada bibliotēka

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107

Zvērināta notāre Baiba Gabriēle

Daugavas iela 38 – 3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Mārupes novada Sporta skola

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Jaunmārupes pamatskola

Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166

Mārupes novada Bāriņtiesa

Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Priežu iela 1, Babīte, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101

Mārupes Kultūras nams

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166

Mārupes Sporta centrs

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107

Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārzemīte"

Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte"

Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167
+