Ludzas nov.

Atrasti 1937 uzņēmumi, tai skaitā Ciblas pirmskolas izglītības iestāde, Ludzas novada bāriņtiesa un citi

Pilsētas

Pagasti

B
C
G
I
L
M
N
Ņ
P
R
S
Z

Ciblas pirmskolas izglītības iestāde

Skolas iela 1, Cibla, Ciblas pag., Ludzas nov., LV-5709

Ludzas novada bāriņtiesa

Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Pasienes pagasta pārvalde

"Svīres", Pasiene, Pasienes pag., Ludzas nov., LV-5732

Pildas pamatskola

"Skola", Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733

Ciblas vidusskola

"Ciblas vidusskola", Cibla, Ciblas pag., Ludzas nov., LV-5709

Ludzas pilsētas vidusskola

Blaumaņa iela 4, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Mērdzenes pamatskola

Skolas iela 1, Mērdzene, Mērdzenes pag., Ludzas nov., LV-5726

Mežvidu pamatskola

"Skola", Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas nov., LV-5725

Ludzas novada Sociālās aprūpes centrs "Ludza"

"Pansionāts", Garbari, Cirmas pag., Ludzas nov., LV-5735

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs

Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Ludzas 2. vidusskola

P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Ludzas Mūzikas pamatskola

Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

Skolas iela 4, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov., LV-5707

Ludzas Novadpētniecības muzejs

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

"Bērnu dārzs", Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748

Ludzas novada tūrisma centrs

Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

J. Soikāna Ludzas mākslas skola

Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
+