Krāslavas nov.

Atrasti 1803 uzņēmumi, tai skaitā Latgales jauniešu sadarbības tīkls, MŪSMĀJAS Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
D
E
G
I
K
Ķ
P
R
S
Š
Ū

Latgales jauniešu sadarbības tīkls

Vienības iela 12 – 34, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada centrālā bibliotēka

Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs

Pils iela 8, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada vēlēšanu komisija

Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

Rīgas iela 26, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

PRIEDES veco ļaužu pansionāts

Rīgas iela 159, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas kultūras nams

Rīgas iela 26, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada Robežnieku pamatskola

Skolas iela 1, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Konstantinovas pagasta feldšeru vecmāšu punkts

Saules iela 13 – 1, Konstantinova, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680

Krāslavas novada Indras pamatskola

Skolas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Krāslavas novada Indras Mākslas un mūzikas skola

Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Krāslavas novada Kalniešu pagasta pārvalde

"Daugavas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660

Krāslavas novada būvvalde

Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada Krāslavas pagasta pārvalde

"Veselība", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada pašvaldības policija

Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada Piedrujas pagasta pārvalde

"Jaunība", Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662
+