Krāslavas nov.

Atrasti 1896 uzņēmumi, tai skaitā Pilsētsaimniecība, Krāslavas novada būvvalde un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
D
E
G
I
K
Ķ
P
R
S
Š
Ū

Pilsētsaimniecība

Alejas iela 4A, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674

Krāslavas novada būvvalde

Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada Krāslavas pagasta pārvalde

"Veselība", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada pašvaldības policija

Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada Kaplavas pagasta pārvalde

Kaplavas iela 3, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

Rīgas iela 26, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas Sporta skola

Rīgas iela 26, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Konstantinovas pagasta feldšeru vecmāšu punkts

Saules iela 13 – 1, Konstantinova, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680

Krāslavas novada Indras pamatskola

Skolas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Krāslavas novada Indras Mākslas un mūzikas skola

Krāslavas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Krāslavas novada Robežnieku pamatskola

Skolas iela 1, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

Krāslavas novada bāriņtiesa

Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola

Rēzeknes iela 39, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

N. Rancāna iela 4, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Dagdas Kultūras centrs

Alejas iela 29, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674

Ezernieku vidusskola

"Gaismēni", Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692

Muzejs "Andrupenes lauku sēta"

Skolas iela 5, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687

Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere

Rēzeknes iela 33A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Dagdas Sporta skola

Mičurina iela 3A, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674
+