Dienvidkurzemes nov.

Atrasti 5046 uzņēmumi, tai skaitā Medzes pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš", Virgas pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa" un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
C
D
E
G
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V

Medzes pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš"

Čiekuru iela 1, Kapsēde, Medzes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3461

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa"

"Mazā skola", Virga, Virgas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3433

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

Dzirnavu iela 2, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434

Mežupes pamatskola

Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434

Priekules vidusskola

Aizputes iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434

Padures pamatskola

"Skola", Padure, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3484

Dzērves pamatskola

"Dzērves skola", Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3453

Māteru Jura Kazdangas pamatskola

"Kazdangas pamatskola", Kazdanga, Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3457

Kalvenes pamatskola

Skolas iela 1, Kalvene, Kalvenes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3443

Aizputes Skolēnu jaunrades centrs

Skolas iela 1, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Durbes pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis"

Skolas iela 5A, Durbe, Dienvidkurzemes nov., LV-3440

Priekules Mūzikas un mākslas skola

Skolas iela 12, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434

Grobiņas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīpenīte"

Saules iela 10, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācija

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Cīravas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

"Bērnudārzs", Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3453

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466

Priekules novada vēlēšanu komisija

Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434

Durbes novada vēlēšanu komisija

Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3447
+