Dienvidkurzemes nov.

Atrasti 4903 uzņēmumi, tai skaitā A.B.K.Gigants, Biedrība, Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
C
D
E
G
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V

A.B.K.Gigants, Biedrība

Lažas iela 7A – 37, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs

Kalna iela 7, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466

Vaiņodes mūzikas skola

Tirgoņu iela 21A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435

Vaiņodes vidusskola

Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435

Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Dienvidkurzemes Sporta skola

M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Dienvidkurzemes novada Būvvalde

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde

M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Apriķu muzejs

"Apriķu skola", Apriķi, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3455

Kazdangas muzejs

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3457

Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvalde

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Vērgales pamatskola

"Skola", Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463

Priekules novada vēlēšanu komisija

Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434

Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

"Kastanītis", Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463

Vērgales pagasta muzejs

"Dīķnieki", Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463

Rucavas novada mākslas studija

"Zvaniņš", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477

Rucavas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

"Zvaniņš", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola

M. Namiķa iela 19, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
+