Bauskas nov.

Atrasti 5236 uzņēmumi, tai skaitā Bauskas Centrālā bibliotēka, Bauskas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe" un citi

Pilsētas

Pagasti

B
C
D
G
I
Ī
K
M
R
S
V

Bauskas Centrālā bibliotēka

Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vecumnieku apvienības pārvalde"

Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

Stelpes sākumskola

"Stelpes pamatskola" – 1, Stelpes pag., Bauskas nov., LV-3925

Valles pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Liepu iela 15, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106

Bauskas 2. vidusskola

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vecsaules pamatskola

"Vecsaules pamatskola", Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932

Bauskas pilsētas pamatskola

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Zālītes speciālā pamatskola

"Brīviņi", Iecavas pag., Bauskas nov., LV-3913

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Rīgas iela 24C, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

Iecavas vidusskola

Skolas iela 37, Iecava, Bauskas nov., LV-3913

Uzvaras pamatskola

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931

Codes pamatskola

"Virsaiši", Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Misas pamatskola

Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3906

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Rundāles apvienības pārvalde"

"Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921
+