Balvu nov.

Atrasti 2283 uzņēmumi, tai skaitā Balvu novada bāriņtiesa, Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs un citi

Pilsētas

Pagasti

B
K
L
M
R
S
Š
T
V
Ž

Balvu novada bāriņtiesa

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs

Brīvības iela 48, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Balvu novada Sociālā pārvalde

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Žīguru kultūras nams

Viļakas iela 25A, Žīguri, Žīguru pag., Balvu nov., LV-4584

Baltinavas vidusskola

Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594

Balvu mākslas skola

Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Tilžas pagasta pārvalde

Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572

Krišjāņu pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 3 – 1, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574

Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Balvu iela 6, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

Kupravas pagasta pārvalde

Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., Balvu nov., LV-4582

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

Stacijas pamatskola

Skolas iela 12, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

Susāju pagasta pārvalde

Tautas iela 6, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

Šķilbēnu pagasta Dabas parks "Balkanu kalni"

"Balkāni", Vilkova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587

Viduču pamatskola

Skolas iela 1, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586

Viļakas kultūras nams

Pils iela 13, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

Viļakas Mūzikas un mākslas skola

Pils iela 11A, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

Viļakas muzejs

Balvu iela 13, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

Vīksnas pagasta pārvalde

"Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
+