Balvu nov.

Atrasti 1845 uzņēmumi, tai skaitā Krišjāņu pagasta pārvalde, Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa" un citi

Pilsētas

Pagasti

B
K
L
M
R
S
Š
T
V
Ž

Krišjāņu pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 3 – 1, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574

Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Balvu iela 6, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

Kupravas pagasta pārvalde

Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., Balvu nov., LV-4582

Lazdulejas pagasta pārvalde

"Administratīvā ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592

Medņevas pagasta pārvalde

Mežmalas iela 1, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586

Medņevas tautas nams

Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586

Zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa

Bērzpils iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Rugāju muzejs

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570

Rugāju vidusskola

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570

Stacijas pamatskola

Skolas iela 12, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

Susāju pagasta pārvalde

Tautas iela 6, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

Šķilbēnu pagasta kultūras centrs "Rekova"

Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587

Tilžas pagasta pārvalde

Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572

Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571

Vecumu pagasta pārvalde

"Ābeļziedi", Borisova, Vecumu pag., Balvu nov., LV-4585

Viduču pamatskola

Skolas iela 1, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV-4586

Vīksnas pagasta pārvalde

"Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
+