Balvu nov.

Atrasti 2361 uzņēmumi, tai skaitā Viļakas vidusskola, Balvu novada Vēlēšanu komisija un citi

Pilsētas

Pagasti

B
K
L
M
R
S
Š
T
V
Ž

Viļakas vidusskola

Pils iela 11, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

Balvu novada Vēlēšanu komisija

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Briežuciema pagasta pārvalde

"Gaismas", Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Šķilbēnu pagasta kultūras centrs "Rekova"

Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587

Viļakas sociālās aprūpes centrs

Parka iela 2, Viļaka, Balvu nov., LV-4583

Balvu pilsētas pārvalde

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Balvu novada Kultūras pārvalde

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572

Vīksnas Tautas nams

"Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580

Lazdulejas Saieta nams

"Administratīvā ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592

Naudaskalna Tautas nams

"Saulstari", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs

Sporta iela 3, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571

Briežuciema Tautas nams

"Gaismas", Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595

Rubeņu Tautas nams

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590

Krišjāņu Tautas nams

Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574

Ziemeļlatgales sporta centrs

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Lazdukalna Saieta nams

Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pag., Balvu nov., LV-4577

Kubulu Kultūras nams

Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

Bērzpils Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
+