Augšdaugavas nov.

Atrasti 2520 uzņēmumi, tai skaitā Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi", Višķu pagasta pārvalde un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
D
E
K
L
M
N
P
S
Š
T
V

Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi"

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Višķu pagasta pārvalde

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Nīcgales pagasta pārvalde

Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov., LV-5463

Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka

Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447

Dvietes pagasta pārvalde

"Pagasta pārvalde", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov., LV-5441

Demenes pagasta pārvalde

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442

Dubnas pagasta pārvalde

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443

Kalkūnes pagasta pārvalde

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449

Maļinovas pagasta pārvalde

Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov., LV-5459

Bebrenes pagasta pārvalde

"Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439

Ambeļu pagasta pārvalde

Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov., LV-5438

Kalupes pagasta pārvalde

Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450

Skrudalienas pagasta pārvalde

Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470

Sventes pagasta pārvalde

Alejas iela 9, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473

Pilskalnes pagasta pārvalde

Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5447

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

"Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439

Salienas vidusskola

Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5469

Ilūkstes Raiņa vidusskola

Raiņa iela 49, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447

Šēderes pagasta pārvalde

Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag., Augšdaugavas nov., LV-5474

Vaboles pagasta pārvalde

"Saieta nams", Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov., LV-5477
+