Alūksnes nov.

Atrasti 2050 uzņēmumi, tai skaitā Malienas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš", Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" un citi

Pilsētas

Pagasti

Malienas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš"

"Mazputniņš", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

"Pūcītes", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

Pils iela 25A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA

Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "Alja"

Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes novada Bāriņtiesa

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

ZIEMERU PAMATSKOLA

"Pamatskola", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

"Liepnas pamatskola", Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

"Saulīte", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Alūksnes novada Kultūras centrs

Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes novada bibliotēka

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes novada muzejs

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes Mūzikas skola

Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
+