Alūksnes nov.

Atrasti 1884 uzņēmumi, tai skaitā Alūksnes novada vēlēšanu komisija, Malienas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš" un citi

Pilsētas

Pagasti

Alūksnes novada vēlēšanu komisija

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Malienas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņš"

"Mazputniņš", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359

MALIENAS PAMATSKOLA

"Brenci 7", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

"Pūcītes", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

Centra iela 5, Jaunanna, Jaunannas pag., Alūksnes nov., LV-4340

Alūksnes novada pašvaldība

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Ekstrēmās atpūtas klubs-Četras buras

Pilsētas bulvāris 11 – 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Krossmoto, Biedrība

"Liepiņas 1", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Atskalas, Latvijas Labklājības veicināšanas biedrība

"Imanti", Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

CITAI ATPŪTAI, Biedrība

Apes iela 8 – 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Mēs-skolai

"Pamatskola", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332

ALŪKSNES NOVADA MAKŠĶERNIEKU KLUBS, Biedrība

Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes novada Kultūras centrs

Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes novada bibliotēka

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes novada muzejs

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

ZIEMERU PAMATSKOLA

"Pamatskola", Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Pašvaldības aģentūra "Spodra"

Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
+