Aizkraukles nov.

Atrasti 3389 uzņēmumi, tai skaitā Aizkraukles novada būvvalde, Kokneses novada vēlēšanu komisija un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
D
I
J
K
M
N
P
S
V
Z

Aizkraukles novada būvvalde

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Kokneses novada vēlēšanu komisija

Melioratoru iela 1, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113

Zvērināta notāre Sandra Logina

Spīdolas iela 16 – 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Jaunjelgavas novada Seces pamatskola

"Seces pamatskola", Sece, Seces pag., Aizkraukles nov., LV-5124

JULIANA S., Aizkraukles pilsētas Sakandeli individuālais komerciālais uzņēmums

Lāčplēša iela 19 – 22, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Skrīveru novada domes administrācija

Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

"Kokneses speciālā internātskola", Bormaņi, Kokneses pag., Aizkraukles nov., LV-5113

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134

Skrīveru pirmsskolas izglītības iestāde "Saulēni"

"Zemkopības institūts 15", Zemkopības institūts, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125

Aizkraukles novada Sociālais dienests

Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Bebru pamatskola

"Bebru pamatskola", Vecbebri, Bebru pag., Aizkraukles nov., LV-5135

Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Aizkraukles novada Kultūras pārvalde

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Neretas kultūras centrs

Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118

Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

Sprīdīša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Aizkraukles novada Sporta skola

Draudzības krastmala 6, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Aizkraukles Mākslas skola

Spīdolas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Jaunjelgavas vidusskola

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134
+