Ienākt

Apes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Mājas

A
Akmeņi Andrīši Arāji Augstkalni Avotiņi
Akoti Ansīši Arāji 2 Augšas  
Ančkas Apiņi Ataugas Austras  
Ā
Āres        
B
Bajāriņi Bebrīši Bites tornis Bremži  
Baloži Bērziņi Blāzmas Brieži  
Baltkāji Birzītes Braši Brūveļi  
C
Cekuļi 2 Centri Ceplis Ciemeži Cīruļkalni
Ceļumāja Centri 2 Ceplīši Cikuži  
D
Dainas Dravnieki Druvas 6 Druvas 13 Dzeņi 1
Dambergi Druvas Druvas 7 Druviņas Dzerkaļi
Dambīši Druvas 1 Druvas 8 Dūjas Dzidrumi
Dārznieki Druvas 2 Druvas 9 Dzedonas 2 Dzintari
Dauškāni Druvas 3 Druvas 10 Dzedonas 4  
Dauškāni 2 Druvas 4 Druvas 11 Dzenīši  
Dedziņi Druvas 5 Druvas 12 Dzeņi  
E
Eglāji Eglīškalni Ella Enītes  
Egles Eglītes Eniķas Vidus    
G
Gobas Graudiņi 1 Griezes Grūbes  
Graudi Graudiņi 2 Grobiņas Grūbītes  
Graudiņi Grietiņas Grūbe Hidro Gundegas  
Ģ
Ģērmaņi        
I
Ielejas Iesaliņas Ieviņas Ilgas  
J
Jankas Jaunbriednieki Jaunlaurenes Jaunuzkliņģi Jaunzīļi
Jasmīni Jaunceriņi Jaunlīcīši Jaunvēveri Jaunzuši
Jaši Jauncikuži Jaunlūši Jaunvosi Jurģīši
Jaši 2 Jaunģērmaņi Jaunroze Jaunvosi 2  
Jaši 3 Jaunkļaviņas Jaunrušķi Jaunvuškalni  
Jašupe Jaunkoruļi Jaunskripji Jaunvuškalni 1  
Jaunaugstkalni Jaunlāči Jaunuskani 2 Jaunzemi  
K
Kaijas Kalnadzeņi Kalnažagatas Kastaņi Krāces
Kalēji Kalnāji Kalnieši Katlu māja Krasti
Kalējiņi Kalnalipski Kalnuskani Klāvani Krauji
Kalna Dauškāni Kalnāres Kalpaki Kļavas Krejotava
Kalnacikuži Kalnarušķi Kalpaki 2 Korintes Krievāni
Kalnadravas Kalnavēveri Kaļķuceplis Koruļi  
Ķ
Ķekši Ķekši 2 Ķipari Ķipari 2  
L
Lāči Laurenes 2 Lejasvēveri Lielkalnieši Ligzdiņas
Lapiņas Lejasbrūveļi Lejasžagatas Liepiņas Lipski
Lapiņas 2 Lejasķipari Līcīši Liepukalni 1 LMT tornis
Lapsukalni Lejasrušķi Līdumi Liepulejas Lūšakrogs
Launagi Lejasuskani Lielanši Liesmas Lūši
M
Mārsili Melderi 2 Mežmalītes 2 Miķeļi 1 Mūrnieki
Maziņi Meldri Liepas Mežmalītes 3 Mototrase  
Melderi Mežmalītes Miķeļi Muiža  
N
Niedras Noras Noriņas    
O
Odīši Oši Oškalni Ozoli Ozolkalni
P
Pārupe Peļļi Puzuļi Priedulēni Pumpuri  
Pauļi Priedīši Priežukalni Purakalni  
Peļļi 2 Priedītes Priežulejas Purmaļi  
R
Riekstiņi Robežnieki Rumpāni 3    
Ritumi Rudzupuķes Rušķi    
S
Saliņas Silakalni 2 Silmaļi Spāres Strēlnieki 2
Salukalni Silamiķītes Silmaļi 2 Sprīdīši Stūrīši
Sapnīši Silamītes Skripji Stradiņi  
Sapņi Sili Skripji Jāki Straumes  
Saulītes Silikāti Smiķi 2 Strautiņi  
Silakalni Siliņi Smiltiņas Strautmaļi  
T
Tautiņas Tiltacikuži Tornis TP Vaidava Trejozoli
Tele2 tornis Tiltacikuži 2 TP 1224 Oškalni TP Vuškalni  
Tērces Tiltacikuži 3 TP Ape Tralmaki  
U
Upeslejas Upesuzkliņģi Upmaļi Uskani  
Upesliepas Upītes Upmaļi 2 Uzkliņģi  
V
Vaidavas Vārpas Veclipski 2 Vērsēni Vimbas
Vaidaviņas Varuļi Veclūši Vētras Vītoliņi
Vaidavkrasti Vecdzedonas Vecrumpāni Viesturi Vosukalni
Vairogi Veckoruļi Vecskripji Vijas Vosukalni 3
Valdiņi Veclipski 1 Vējakalni Vilnīši 2 Vuškalni
Z
Zālāji Ziediņi Zvirgzdiņi 1    
Zariņi Zīļi Zvirgzdukalni    
Ž
Žagatas Žagatas 4 Žubītes    

Firmas