Notiks sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostaciju parka "Augstkalni" izbūvi Smiltenes novadā

Rīga, 26.maijs, LETA. Šodien plkst.18 tiešsaistes videokonferencē notiks sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostaciju parka "Augstkalni" izbūvi Smiltenes novadā, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.

Vēja parkā ir plānots izbūvēt aptuveni 17 lielas jaudas jaunas vēja elektrostacijas, kuru kopējā jauda varētu sasniegt 102 megavatus. Kopējo uzstādāmo staciju skaitu ir paredzēts noteikt ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesa laikā, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, pieejamo pārvades sistēmas kapacitāti, ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, ekonomiskos un citus saistītos aspektus, kas var ietekmēt paredzētās darbības realizācijas apjomu.

Patlaban SIA "WPR2", kas ir vēja parka būvniecības iniciatore, ir identificējusi teritoriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots. Plānoto vēja elektrostaciju precīzs novietojums un kopējais skaits tiks noteikts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par paredzētās darbības ietekmi uz vidi.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Smiltenes novada pašvaldībā, Raunas, Launkalnes un Drustu pagasta pārvaldēs to darba laikā, kā arī Dzērbenes klientu apkalpošanas centrā darba laikā, kā arī SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē "www.environment.lv".

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi jāsūta Vides pārraudzības valsts birojam līdz 6.jūnijam.

Paralēli IVN procesam vēja parkam "Augstkalni" tiek veikta arī lokālplānojuma izstrāde. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonā "meža teritorija" vai paredzētu citu, vēja parka būvniecībai atbilstošu teritorijas funkcionālo zonu, kurā tiktu pieļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve, ietverot vēja elektrostaciju un vēja parku izvietošanas iespēju, kā arī veikt citas no tā izrietošas izmaiņas un detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Kā liecina "Firmas.lv" dati, uzņēmums "WPR2" reģistrēts 2019.gada februārī, pamatkapitāls - 2800 eiro. Pērn uzņēmuma zaudējumi sasniedza 13 000 eiro. 100% uzņēmuma kapitāldaļu pieder SIA "ENU", kura īpašniece ir Kristīne Neiberga.