Apelācijas instance vērtēs PTAC piemēroto sodu "Latvijas hipotēkai" 50 000 eiro apmērā

Rīga, 10.nov., LETA. Administratīvā apgabaltiesa šodien rakstveida procesā izskatīs strīdu starp nebanku kreditētāju SIA "Latvijas hipotēka" un Patērētāju tiesību aizsardzības centru ( PTAC), par lēmumu, ar kuru uzņēmumam piemērots sods 50 000 eiro apmērā, kā arī bija jāizbeidz reversās nomas pakalpojuma piedāvāšanu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Iepriekš vēstīts, ka Administratīvā rajona tiesa 27.aprīlī noraidījusi uzņēmuma pieteikumu atcelt PTAC lēmumu. "Latvijas hipotēka" tiesas lēmumam nepiekrita un iesniedza apelācijas sūdzību.

Tiesas ieskatā, finansiālās grūtībās nonākušām patērētāju grupām reversās nomas pakalpojums nebija piemērots, ņemot vērā, ka patērētāji neapzinājās iespējamās sekas.

LETA jau vēstīja, ka PTAC 2019.gada novembrī piemēroja 50 000 eiro sodu "Latvijas hipotēkai", kā arī uzlika par pienākumu izbeigt reversās nomas pakalpojuma piedāvāšanu patērētājiem.

PTAC iepriekš informēja, ka uzraudzības ietvaros iestāde izvērtēja "Latvijas hipotēkas" praksi, piedāvājot patērētājiem reversās nomas pakalpojumu, kura ietvaros sākotnēji piedāvāts nopirkt no patērētāja tam piederošo nekustamo īpašumu, vienlaicīgi noslēdzot arī īslaicīgu (parasti daži mēneši) nomas līgumu (patērētājs var turpināt izmantot attiecīgo īpašumu) un atpakaļpirkuma līgumu, kas dod patērētājam iespēju atpirkt nekustamo īpašumu, bet patērētājam šādā gadījumā jāveic viss maksājums vienā reizē jau pēc dažiem mēnešiem.

PTAC ieskatā, lielākoties šādam pakalpojumam patērētāji piekrita, lai iegūtu naudas līdzekļus parādu segšanai, kaut arī viņu maksātspēja nebija pietiekama, lai veiktu nepieciešamos nomas maksājumu un jau pēc dažiem mēnešiem atmaksātu visu summu nekustamā īpašuma izpirkšanai.

PTAC minēja četras galvenās konstatētās negodīgas komercprakses pazīmes.

Tostarp ilgstoši piedāvāti un slēgti reversās nomas līgumi ar tādiem patērētājiem, par kuriem nevarēja būt pārliecība, ka tie tuvākajā laikā sāks saņemt regulārus un pierādāmus ienākumus, lai spētu veikt nomas maksājumus un tuvākajā laikā vai nu atgriezt visu summu vienā maksājumā vai saņemt kredītu nekustamā īpašuma izpirkšanai, patērētāji, kas nespēja savlaicīgi veikt nomas un citus maksājumus vai izpirkt īpašumu, pakļauti riskam zaudēt atpakaļpirkuma tiesības, tādējādi zaudējot nekustamo īpašumu, ko iepriekš "Latvijas hipotēka" no patērētājiem iegādājās par tirgus vērtībai neatbilstoši zemu cenu - pusi no nekustamā īpašuma ātrās realizācijas vērtības jeb zem 35% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Tāpat "Latvijas hipotēka" sniegusi patērētājiem nepilnīgu, neskaidru informāciju par pakalpojuma būtību un tā tiesiskajām sekām, savukārt būtisku informāciju par reversās nomas pakalpojumu slēpusi vai sniegusi to neskaidri, nesaprotami, divdomīgi vai nepiemērotā laikā. Lielākoties šāds pakalpojums vērsts uz mazāk aizsargātiem patērētājiem, kuri nonākuši maksātspējas grūtībās, tādēļ augstākminētās prakses iespaidā patērētāji pieņēma vai varēja pieņemt sev neizdevīgus lēmumus, nebūtu pieņēmuši, ja saņemtu atbilstošu informāciju un padomu.

Lēmumā PTAC uzlika "Latvijas hipotēkai" noteiktus pienākumus pret patērētājiem, kuriem joprojām ir aktīvi reversās nomas līgumi, tostarp pārskatīt nomas un atpakaļpirkuma līgumu darbības termiņu, piedāvājot patērētāju maksātspējai atbilstošus risinājumus, nosakot nekustamo īpašumu atpakaļpirkuma cenu un/vai aizdevuma summu, rīkoties labā ticībā, atbilstoši iepriekš noslēgtajiem pirkuma līgumiem, kā arī maksājumu kavējumu gadījumos piedāvāt pārskatīt veicamo maksājumu grafiku atbilstoši patērētāju finansiālajai situācijai.

Vēlāk uzņēmums vēstīja, ka pārtraucis reversās nomas pakalpojuma sniegšanu.

Kompānija "Latvijas hipotēka" reģistrēta 2008.gadā, un tās pamatkapitāls ir 426 900 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas īpašnieki ir Edgars Tālums (65%) un Ņikita Gončars (35%). 2019.gadā "Latvijas hipotēkas" apgrozījums bija 785 501 eiro, bet peļņa - 122 408 eiro.