Atrasti 10 000 uzņēmumi, rāda no 1 līdz 20.

Zanes Mūzikas skola

Zanes mūzikas skola darbojas kopš 2005. gada. Skolā ir licencētas, akreditētas un tiek īstenotas 6 izglītības programmas. Visaktīvāk darbojas akordeona, ģitāras spēles un klavieru spēles izglītības programmas. Līdztekus profesionālo mācību priekšmetu apguvei skolā, audzēkņiem ir nodrošināta iespēja savas prasmes pilnveidot un attīstīt, spēlējot Rēzeknes pilsētas instrumentālajos ansambļos „Excelsus” un “L’Chaim”, Zanes mūzikas skolas akordeonistu orķestrī, skolas korī un citos kolektīvos. (LR IKVD izglītības iestādes 11.03.2014. reģistrācijas apliecības Nr.3176802550).

TEMPLUM, SIA

"Templum" ir 1994. gadā dibināta privāta vidusskola, kas atrodas Rīgā, Meža ielā 4. Skolas mācību process tiek organizēts nelielās klasēs (līdz 10 skolēniem) un individuāli, ņemot vērā audzēkņu īpašības un personību. Netiek uzdoti apjomīgi mājas darbi, tā vietā koncentrējoties uz produktīvu darbu stundās un pašsagatavošanos nodarbībās. Pastāv individuālas padziļinātu mācību programmas sekmīgākajiem skolēniem. Regulāri tiek rīkoti sporta pasākumi, mācību ekskursijas un projektu nedēļas. Privātskolā mācās bērni no dažādām ģimenēm un valstīm, līdz ar to mācību laikā skolēni pakāpeniski pāriet no krievu valodas uz bilingvālu apmācību.