Līvānu nov.

Atrasti 843 uzņēmumi, tai skaitā DAUGAVIEŠI, Rožupes pagasta, ZS, ALEKSANDROVA, Rudzātu pagasta, ZS un citi

Pilsētas

Pagasti

DAUGAVIEŠI, Rožupes pagasta, ZS

"Daugavieši", Kalvāni, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316

ALEKSANDROVA, Rudzātu pagasta, ZS

"Aleksandrova", Aleksandrova, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328

DUBNAS LĪČI, ZS

"Dubnas Līči", Vilmenieši, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

VĀLODZĪTES, Rudzātu pagasta, ZS

"Vālodzītes", Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328

ZĪTARI, Jersikas pagasta, ZS

"Iesalnieki", Iesalnieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316

KURMĪŠI, Rožupes pagasta, ZS

"Kurmīši", Stares, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316

IZTEKAS, ZS

"Iztekas", Iztekas, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315

NORAS, Rožupes pagasta, ZS

"Noras", Sproģi, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

DĀRZNIEKI, Rožupes pagasta, ZS

"Dārznieki", Soltumi, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316

SPĒLES, Jersikas pagasta, ZS

"Spēles", Bucenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316

AUDRES, ZS

"Audres", Rubeņi, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

MEŽA MĀJAS, Rožupes pagasta, ZS

"Meža mājas", Rusinova, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

DZIRNAVNIEKI, Rudzātu pagasta, ZS

"Dzirnavnieki", Lācupi, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328

SKRŪZMAŅI, ZS

"Skrūzmaņi", Skrūzmaņi, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

Upeslīči, Turku pagasta, ZS

"Upeslīči", Spēlesķeiri, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312

IEVAS, Rožupes pagasta, ZS

"Ievas", Muktupāveli, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

ĀBEĻZIEDI, Rožupes pagasta, ZS

"Ābeļziedi", Babri, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

OŠKALNI, Jersikas pagasta, ZS

"Oškalni", Grāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5316

PAPARDES ZIEDS, Rožupes pagasta, ZS

"Papardes zieds", Vilmenieši, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

STIEBRIŅI, Turku pagasta, ZS

"Stiebriņi", Veiguri, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316
+