Latvijas biznesa gada pārskats

Latvijas biznesa gada pārskats 2022

Nākas paaugstināt produkcijas cenas

AS “Valmieras stikla šķiedra” valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels

"Valmieras stikla šķiedra" 2021.gada trešajā ceturksnī sāka paaugstināt cenas vidēji par 20%. Uzņēmumam nācies to darīt saistībā ar gāzes un elektrības cenu kāpumu. Gāzes un elektrības izmaksu kāpumu vidēji par 200% "Valmieras stikla šķiedra" novirzīja uz cenu pieaugumu 2021. un 2022.gadā, kas kopumā tirgū tika pieņemts, jo visai nozarei nācās saskarties ar līdzīgu situāciju. Periodā no 2021.gada decembra līdz šim brīdim vērojams vēl straujāks cenu un izmaksu kāpums, galvenokārt ģeopolitisko satricinājumu dēļ. Ņemot vērā uzņēmuma ģeogrāfisko atrašanās vietu, "Valmieras stikla šķiedra" bija spiesta pastiprināt riska pārvaldību un pārskatīt piegādātāju struktūru. Kopš 2022.gada marta uzņēmums pilnībā pārtraucis iepirkt materiālus no Krievijas un Baltkrievijas, un līdz turpmākiem valdības lēmumiem uz šiem tirgiem nepiegādās arī savu produkciju. 2021.gads bija otrais pilnais Covid-19 globālās pandēmijas gads ar tās ierobežošanas pasākumiem valstu, Eiropas un pasaules mērogā, kas izraisīja neskaidrības gan saistībā ar pieprasījumu realizācijas tirgos, gan izejvielu un transportu, kā arī personāla pieejamību. Pēc pieprasījuma pēc e-stikla izstrādājumiem mērenā krituma, kā arī augošā spiediena uz pārdošanas cenām 2020.gada ceturtajā ceturksnī un 2021.gada pirmajā ceturksnī, no 2021.gada otrā ceturkšņa jau novērots būtisks pieprasījuma pieaugums, kas turpinās joprojām. Vienlaikus uzņēmums klientu pieprasījuma pieaugumu nevarēja pilnībā apmierināt, jo 2021.gada pirmajā ceturksnī visās krāsnīs nebija pieejams pietiekams visu veidu stikla daudzums kausēšanas procesa problēmu dēļ. Šīs problēmas stikla ražošanā galvenokārt radās tāpēc, ka pandēmijas izraisītie piegādes ķēdes traucējumi lika mainīt izejvielas. Izejvielu maiņa īpaši spēcīgi ietekmēja e-stikla kausēšanas krāsns Nr.2.1 darbu, kuras remontu nācās atlikt par 1,5 gadiem, jo tam nepieciešamais finansējums nebija pieejams bilances pārstrukturēšanas laikā Latvijā īstenotā tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) dēļ. "Valmieras stikla šķiedras" parādsaistību pārfinansēšana bija iespējama tikai pēc tam, kad pēc veiksmīgi pabeigtā akciju pirkšanas un pārdošanas līguma par kontrolējošo akcionāru kļuva "Duke I S.a.r.l." un ar "SEB banku" tika panākta vienošanās par saistību pārstrukturēšanu. Tādējādi uzņēmums ieguva papildu finanšu līdzekļus 15 miljonu eiro apmērā, kas tiks izmantoti stratēģisko investīciju finansēšanai. Līdz ar akcionāru maiņu un parādsaistību pārfinansēšanu, uzņēmums veica TAP plānā paredzētos maksājumus piegādātājiem pirms termiņa, TAP procesu izbeidzot trīs mēnešus pirms noteiktā termiņa - 2021.gada jūlijā. Tas ļāvis normalizēt attiecības ar piegādātājiem, un ar vairākumu no tiem vienoties par atvērtiem apmaksas nosacījumiem. "Valmieras stikla šķiedra" tagad visus maksājumus veic savlaicīgi, turklāt kopā ar jauno kontrolējošo akcionāru tika veikti vairāki pasākumi pašu kapitāla struktūras uzlabošanai, palielinot pašu kapitāla rādītāju no mīnus 36% 2021.gada janvārī līdz plus 18% šobrīd. Tāpat šie pasākumi ļaus uzņēmumam atgūt zaudēto reputāciju ieinteresēto pušu acīs, piemēram, aizdevēju, kredītu apdrošinātāju, piegādātāju, valsts iestāžu vidū, un izmantot subsīdiju programmas, valsts atbalstu un piegādātāju atlaides. Papildu finansējums arī ļāvis 2021.gada septembrī veikt plānoto krāsns Nr.2.1 remontu rekordīsā laikā. Veicot krāsns remontu, izdevies pilnībā pārskatīt iekārtas un palielināt kausēšanas jaudu par aptuveni 10%, proti, līdz 55 tonnām dienā, kā arī mainīt enerģijas avotu patēriņa struktūru par labu elektroenerģijai. Līdz ar to jau sākot no 2021.gada trešā ceturkšņa "Valmieras stikla šķiedra" varēja piedāvāt noieta tirgos produkciju, apmierinot arvien augošo pieprasījumu, turklāt par augstākām cenām.