Ienākt

Zlēku pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Zlēkas        

Mājas

Ā
Ābelnieki        
A
Aizupes Arāji Augšdzīkļi    
Apsēni Augstupes Avotiņi    
B
Baloži Bāzes stacija Brasliņi Briežkalni  
Bambāļi Boži Brasliņi 1    
C
Celtuve Ceļarāji Cerības Ceriņi  
D
Dēnavi Dobēji Dzeņi Dzirnavas  
Dižķīri Dūdas Dzīkļi    
Ē
Ēčkalni        
E
Egļukalni Eridānas Ezermaļi    
G
Gaisiņi        
I
Ievnieki        
J
Jāņkalni Jaunābelnieki Jaunarāji Jaunbrūni Jorģi
Jātnieki Jaunandzmaņi Jaunbērzkalni Jaundobri  
K
Kalēji Kalnieki Krācnieki 1 Krūmiņi  
Kalēji 1 Kļavnieki Krastnieki Krūtumi  
Kalnarāji Krācnieki Krojnieki Kurpnieki  
Ķ
Ķauvas Ķesteri      
L
Lācarāji Lapiņi Lejas Līdumlauki Lūlikas
Lāči Lazdas Lējēji Lūķi  
M
Mazjaunzemes Mazjorģi Mežapaugas Mežmājas  
N
Novadlauki        
O
Ozoliņi Ozolkalni      
P
Pakalni Paventas 2 Pinkas Priedītes  
Palejas Paventes 1 Popāni Priednieki  
Paugas Piesi Priedes Priežkalni  
R
Ramaņi Remesi Riekstiņi Rožkalni  
Rasiņas Remesi 1 Robežnieki    
S
Samtkalni Siliņi Smiltnieki Strazdiņi  
Sendobri Smildziņi Stepani ferma Stūrīši  
Š
Šalkas        
T
Tiltarāji Tīsi Tīti Trumpi Tuņņi
U
Upenieki Upeslīči      
V
Vanadziņi Veclīcnieki Vecvagari Vītiņi Vizbuļi
Vanagi Vecpēļi Ventas Vītoli  
Vangstrēbēji Vecrīdznieki Vilnīši Vītoliņi  
Z
Zaļkalni Zeļļi Zemnieki Zuši  
Zariņi Zemgaļi Zilumlejas    

Firmas