Ienākt

Vānes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Vāne        

Mājas

Ā
Ābeles Āboltiņi Āres    
A
Aizupe Amberģi Apsītes Attīrīšana Ausuļi
Aizupes muiža Amulas Apšenieki Atvari Avoti
Aizupes pagastmāja Amuliņas Arāji Ausmas Avotiņi
Akoti Apogi Atpūtas Austrumi  
Alejas Apses Attiņi Austrumiņi  
B
Balodīši Bērziņi Birzes Briņķi Būvmeistari
Baloži Bērzkalni Birzmaļi Brūveļi  
Bebri Bērznieki Birznieki Brūzis  
Beltes Bētiņi Bites Burtiņi  
Bērstiņi Birstalas Brieži Burtnieki  
C
Cepurītes Ceriņi Ciņi Cīruļi  
D
Dambari Dilbji Druviņas Dzejnieki Dzeņi
Dambīši Dimžavas Druvnieki Dzelmes Dzintarlejas
Daniņi Dravnieki Dunduri Dzenīši  
Ē
Ēlendnieki        
E
Ezergaiļi        
G
Gaismas Glāznieki Godiņi Graviņas Grunduļi
Galdnieki Gobzemji Grantiņi Gravnieki Gundegas
Garsītes Gobzemju ferma Grantskalni Griezes  
I
Ievlīči Imuliņas Imulkrasti Indras  
J
Jāņkalni Jaunarāji Jaunozoli Jaunsmiltnieki Jaunzēveri
Jasmīni Jaungraudi Jaunpļavas Jaunvarieba Jēči
Jaukumi Jaunmadaras Jaunsāti Jaunzemji  
K
Kaimiņi Kalnēni Kausi Kroņi Kulpji
Kalēji Kalnenieki Kļaviņas Kroņkalni Kupšeļi
Kalmes Kalnjāņi Krasti Krūmiņi Kurši
Kalna Graviņas Kalnsētas Krastiņi Kūdrāji Kvintes
Kalna Kalniņi Kastaņi Krastmaļi Kūdras Kvinti
Ķ
Ķibji Ķilpji Ķirpji    
L
Labdari Laukaiši Lejas Lejnieki Līdumi Līnīši
Lāči Laukgaļi Lejas Palmas Līdumnieki Līņi
Lagzdiņas Laukmaļi Lēmaņi Liepas Līpsti
Lakstīgalas Laukvidi Līčupītes Liepnieki LMT tornis
Ļ
Ļoļas        
M
Mācītājmāja Mazgodiņi Mazvāne Meldri Mežmaļi
Madaras Mazkraukļi Mednieki Mestri Mežvītoli
Malenieki Mazķīlekši Medņi Meža Dziras Miezīši
Mazceriņi Mazpurviņi Melderi Meža Tiltiņi Mudi
N
Nābuļi Noras      
O
Ogas Ozolāji Ozoliņi    
P
Pabērzi Pāvili Plūmītes Pūces dzirnavas Puriņi
Palmas Pīlādzīši Pļavnieki Pūces smēde Purmaļi
Palmiņas Pīlēģi Priežkalni Pūcītes Purva Lejnieki
Papardes Pilskalni Priežu Kalni Pūķi Purviņi
Pavasari Plieņi Pūces Pupiķi  
R
Raitnieki Remeši Rožlapas Rudzīši Rumbenieki
Ramaņi Rotas Rožlejas Rugāji Rutki
Ratnieki Rotnieki Rudeņi Rugāti  
Rēdnieki Rozītes Rudeņkalni Rūjas  
Reines Rožkalni Rudiņi Rumbas  
S
Saldenieki Sila Arāji Skaras Sniķeri Spodru ferma
Sarmas Silarāji Skatrumi Spīdolas Straumēni
Saulespuķes Sili Skumpes Spīķi Straumītes
Saulītes Siliņi Smilgāji Spodras Svites
Sīkumi Sīļi Smiltiņi Spodriņas  
Š
Šķinagas        
T
Tauriņi Tēraudi Tiltiņi Transformators TP-9066 Trūbas
Tautieši Tērces Tīrumi Trenči  
Teņi Teteri Transformators TP-9061 Trikauļi  
U
Upenieki Upesklintis Upmaļi    
Upes Upītes Uskumi    
Ū
Ūpji        
V
Vairogi Variebas brūzis Vecgaiļi Veldres Viļņi
Vālodzes Variebas kalte Vecliepiņas Vērdiņi Vīnarāji
Vampoļi Variebas skola Vectīrumi Vēsmas Vītoliņi
Vānes aptieka Variebas smēde Vecziemeļi Vēžnieki  
Vānes Dzirnavas Vārpas Veči Viesturi  
Vangi Vecā Aptieka Vēderiņi Vilki  
Z
Zaļumi Zeltiņi Zemgaļi Ziedkalni Zīles
Zelmas Zemdegas Ziediņi Ziemeļi Zirnīši
Ž
Žiekas        

Firmas