Ienākt

Matkules pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Matkule        

Mājas

A
Ainavas Ansēni Apšenieki Atmatas Avoti
Aiznoras Apiņi Arāji Aucenieki Avotnieki
Alejas Apses Ataugas Ausmas  
Ā
Āres Ārņi      
B
Bāliņi Bērzlejas Birznieki Briedumi  
Baloži Bērzsīmaņi Birztalas Būmeistari  
Baltiņi Bienes Blīgznas Buses  
Bērziņi Birzes Brasliņas Buses 2  
C
Cehs Ceļmalas      
Č
Čakši        
D
Dankumi Doņi Dzērves Dzirmuižnieki  
Dārziņi Dravnieki Dzērznieki Dzirnas  
Diegi Dunduri Dzidrāji Dzirnavas  
Dīķkalēji Dzejnieki Dziras Dzirspalvji  
E
Eglaiņi Eglītes Ezeri Ezeriņi  
G
Galdiegi Gobas Graudi Graviņas Gruntnieki
Gatves Grantiņi Gravas Grotes Gundegas
Ģ
Ģenduļi Ģerikas      
I
Ievas Ievkalni Illes Ilmatas Irbītes
J
Jaunbirzes Jaunilles Jaunlejas Jaunvītiņi  
Jaundzidrāji Jaunlainumi Jaunmeti    
K
Kalēji Kalnkrumuļi Kārkļu kalte Klusaine Kroķi
Kalna Kajagas Kalve Kāsvagares Kļaviņas Krūkļi
Kalnalangsēde Kannenieki Katlu māja Krasti Krumeļi
Kalnarāji Kārkles krogs Kauķi Krastiņkrumuļi Krūmkalni
Kalnieši Kārkļi Kazenes Krastkalni  
Kalniņi Kārkļi TA-9042 Klāvi Krīvi  
Ķ
Ķempji Ķērķēni Ķīķeri Ķīķerkalns  
L
Lāči Laucenieki Leta Lielremesi Liepziedi
Lagzdiņi Laukstrīķi Līči Lielskudras  
Laimas Lejas Langsēde Lieknes Lielspalvji  
Lainumi Lejsētas Lielgraudi Liepiņas  
M
Mailītes Mazkalniņi Mazspalvji Mežgaiļi Mežpļavas
Matkules kapi Mazlagzdiņi Medulāji Mežiņi Mucenieki
Matkules krogs Mazskudras Meiri Mežmalas Muižarāji
N
Noras        
O
Oglaiši Ogulāji Ozolzīles    
P
Pakalnes Plieņi Priežkalni Puķes  
Pauguri Ploči Pūces dzirnavas Puķītes  
Pavasari Plostiņi Pūkari Pūru kalve  
Piltiņi Porkalēji Pukšas Puzuri  
R
Rembatas Reži Rožkalni Rugāji Ružas
Remesnieki Rogas Rubeņi Rumstrauti  
S
Sāti Sierznieki Sīmaņi Smiltiņas Stūri
Saules Silavas Sišķi Sniķeri Sumbri
Saulgoži Sili Skaidas Stirnsētas Sūniņas
Sēļi Silles Skaldes Strautnieki  
Seski Sīļi Smeltes Strēlnieki  
T
Tīrumi Transformators TP-9010 Tuļļas Tuļļu Remesi Turaidas
U
Unguri Upeslīči Upmaļi Uzkalniņi  
V
Vecdankumi Vecpukšas Veldzes Vidusdiegi Virši
Vecgraudi Vecsīmaņi Veldzes TA-9044 Vilkevici Vītiņi
Vecgrunduļi Vegri Ventnieki Viņķi Vītoli
Z
Zaļenieki Zibeņi Zīlēni Zvaigznes  
Zaļkalni Ziediņi Zīles Zvaigžņukalni  
Zanderi Ziediņu siltumnīca Zitmaņi    
Ž
Žuburi        

Firmas