Ienākt

Jeru pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Endzele Jeri Oleri    

Mājas

Ā
Ābeles Ārgaļi Ārluikas    
A
Aizpurvi Andruvas Apškalni Auniņi  
Akoti Aņģi Arumi Austrumi  
Alksnīši Apsītes Asari Auziņas  
B
Balgalvji Baltmuižas Bendži Bilskas Briedīši
Balodīši Bāļas Bērzkalni Biļļi Briežkalni
Baloži Bāri Bildari Birzītes  
C
Cālīši Celmi Ceriņi Cirīši Cīrulīšu kalte
Cāzari Ceļmalas Cinīši Cīrulīši Cīruļi
Č
Čakārņi        
D
Dālderi Dreimaņi Druvas Dukuri Dzintari
Dores Dronas Druvu ferma Dzelmes Dzintarsarmas
Dravnieki Drupas Dūjas Dzilnas Dzirksteles
E
Eglaines Elmetes Ezerkalni    
Eglītes Embotes Ezernieki    
G
Gaidas Garjāņi Grantiņi Gredzeni Grunduļi
Galdnieki Gobas Graudiņi Grūdumi  
I
Ievas Ieviņas Imantas Indardēļi Irbītes
J
Jaunceriņi Jaunkalniņi Jaunpunkas Jaunstirnas  
Jauneglaines Jaunlīdari Jaunskapari Jaunvāveres  
Jaunkaktiņi Jaunpaipas Jaunstiļļas Jaunzemes  
K
Kaibas Kalniņi Kalnzaltes Klumpji Krūmiņi
Kaktiņi Kalnmoricas Kamenes Kļavkalni Krustiņi
Kalēji Kalnozoli Kandavas Kokas Krūži
Kalnadzilnas Kalnpilauri Kārkli Kraujiņas Kunturi
Kalnciemi Kalntemekas Kārkliņi Kraujiņi  
Kalnieši Kalnvāveres Klimpas Krauklīši  
Ķ
Ķirši        
L
Lāčplēši Lejasirbītes Lejaszaltes Liellīdumi Līgotnes
Laktas Lejasmoricas Lejnieki Liepas Lūši
Laņģīši Lejaspunkas Līči Liepkalni  
Lejasdzilnas Lejasvagaļi Lielkājas Liesumi  
M
Mālciemi Meģītes Mežmalas Mieriņi Muršas
Mālkalni Meždibeni Mežrūķīši Miglas  
Mārkoņi Mežiņi Mežuļi Milavas  
N
Noriņas        
O
Oleru kalte Oliņas Omas Ozolkalni  
Oleru muiža Oļi Ozoliņi    
P
Paipusi Peitas Pilauru kalte Pompīši Pumpuri
Pakalniņi Peļņi Pilkati Priedītes Puriņi
Pauskas Pilauri Pļaviņas Priežkalni Purmaļi
R
Ragaiņi Ridēni Ropēni Rūdegas Rūjnieki
Rāmnieki Riemas Rozes Rūjas skola Rūjnieki 1
Reinoldi Rijas Rožkalni Rūjienas muiža Rūķīši
Resori Robežnieki Ručakas Rūjienas ugunsnovērošanas tornis Runcēni
S
Saliņas Sidrabkalni Silzemnieki Sprīdīši Straumes
Sarmas Sietnieki Sirēnas Spriguļi Strautiņi
Sarmu ferma Silandžas Skapari Staklītes Streimaņi
Sedaskalni Silavas Skujas Stariņi Strēlnieki
Sedkauliņi Silavas 1 SLTP 1578 Temēkas Stendes Stūri
Sedmalas Sildedži SLTP 1602 Indrāni Stiļļas Stūrīši
Sedvakas Silviko Spaļi Stirnas Svelmītes
Š
Šķiedras        
T
Tālavas Teteri Tīlēni Tuiži  
U
Upmalas Upmaļi Urmi    
V
Vagaļi Vārpas Vecrozes Veldres Viesturi
Vairogi Vāveres Vecstrautiņi Velnkalēji Virsaiši
Valdemāri Vecgraudiņi Vecstrēlnieki Veneles Vītiņi
Vāles Vecmežuļi Vecumi Veseri Vītoli
Vanagi Vecpunkas Vējiņi Vidzemnieki Vītoliņi
Z
Zēdavas Zemenes Ziemeļi    
Zelti Ziedoņi Zvirbuļi    
Ž
Žūkuri        

Firmas