Ienākt

Kaltene

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Mājas

Ā
Ābeles Āboliņi Āķi    
A
Aizkalni Akmeņi Asteres Aveni  
Akācijas Andzēni Atvari Avoti  
Akmentiņi Angārs Ausekļi    
B
Bajāri Bangas Bērzkalni Brožas Burliņi
Baltā māja Bebri Birznieki Bukogi  
Bāļas Bērzi Bites Elzas Būras  
Bandari Bērziņi Bitītes Būrīši  
C
Caurnāši Censoņi Cinīši    
Ceļmalas Cielaviņas Cīrulīši    
D
Dālderi Damblūši Dižkāpas Dūdeļi Dzērves
Dālijas Dangas Dobeļi Dūjas Dzintarlejas
Dambgaļi Dīķi Dūcumi Dūķīši  
Dambīši Dimbas Dūdas Dzelmes  
E
Eglītes Eihes Elza Elzas 1 Enkuri
F
Fabrikas māja 1 Fabrikas māja 2 Foreles    
G
Grantiņi Gravas      
I
Ieviņas 1 Ievlejas Imantas Indras Irbenes
J
Jaunactiņas Jaunausekļi Jaunbrukstalas Jaunķirveļi Jurģi
Jaunārdi Jaunbajāri Jaunbudēļi Jaunmājas Jūrlejas
Jaunāres Jaunbaltiņi Jaunburliņi Jaunmuldas Jūrmalas
Jaunarodi Jaunbēri Jauncērpi Jaunplatāji Jūrnieki
Jaunartavas Jaunbērzi Jaundobeļi Jaunvimbas  
Jaunašķi Jaunbiguži Jaundūduļi Jūrakmeņi  
Jaunatzalas Jaunbiškrēsliņi Jaunistabas Jūras Kraukļi  
Jaunaubes Jaunbradas Jaunklētis Jūrasputni  
K
Kākauļi Kaltenes baznīca Kastaņas Kosmonauti Krikīši
Kalēji Kaltenes klubs Katlu māja Krastakmeņi Krišjāņi
Kalnāži Kaltenes Krastkalni Kauli Krastkalni Kundziņi
Kalni Kaltenes Krogs Klajumi Kraujas Kurzemes
Kalniņi Kaltenes Rožlejas Klintis Kraukļi  
Kalnkalēji Kāpas Kluitas Krēķkalni  
Kalnmalas Kārkli Kļavas Kreses  
Kaltenes akmens drupināšanas bāze Karpati Kļaviņas Krikdiļļas  
Ķ
Ķesteri Ķiļļi Ķiri Ķīrīši Ķirumi
L
Lakstīgalas Lazdas Līdakas Liepiņas Luči
Lapiņas Lazdubekas Liedagas Liepkalni Lūsēni
Lapsiņas Lazduskaras Lielburenieki Liepziedi Lūšlejas
Laši Lejlūši Lieldienu Sala Lilijas  
Laučakmeņi Lēveri Lielpļava Lordi  
M
Madarlejas Maņģi Mazakmeņi Melnalkšņi Mežrozes
Maizītes Marijas māja Mazlūši Meždārzi Mucenieki
Mandaugas Mārtiņkalni Melderi Mežlejas Muciņas
N
Nāgiņi Novadi Novadnieki    
O
Olteri Oškalni Ozolkalni    
P
Palazdes Piejūras Pirvicas Pļavas Priežbogas
Pavasari Pilsoņi Platāji Pļaviņas Puķītes
Pēķi Pindari Plūši Priedes Putniņi
R
Raudiņi Raudupes Reinvaldi Rivjeras Rožkalni
Raudiņi 1 Rēderi Riekstčemuri Roņi Rūķīši
S
Sakari Silēni Skujas Spuras  
Saknes Sili Slēgtais cehs Stāvkāpas  
Sidras Simsoni Smilgas Strautiņi  
Silarandas Skaldari Sorento Sūnas  
Š
Šperliņi Štrausi      
T
Talāti Tīdas Transformatora ēka TP-539    
U
Upeslīči Upītes Upmalas Upmaļi Uztupi
V
Vadnieki Vecdobeļi Vējkalni Viduspļava Vimbas
Vaisumi Vecumi Vēlavas Vigliņi Vīnkalni
Valciņi Veides Veras Vikingi Vīnlejas
Vanaturs Veikals Veterāni Villa Eglītes Virmas
Vecā skola Vēji Vēveri Viļņi  
Z
Zeimaņi Zīriņi Zuši Zvejas  
Zīles Zivtiņi Zvaigznes Zvejnieki  
Ž
Žulnieki Žulnieki 1      

Firmas