Ienākt

Madlienas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Madliena        

Mājas

Ā
Ādami Ādmiņi Āriņi    
A
Akācijas Alīdas Atmodas Aveni  
Akmentiņi Apsēni Atvases Aveniņi  
Akoti Arāji Augstkalni Avotiņi  
Alejas Asnulaides Austrumi Avotnieki  
B
Bajāri Bandenieki Birzes Brencēni Burtnieki
Baloži Bērzkalns Birzītes Brikšņi Bušeni
Baltezeri Birutas Birznieki Būmaņi  
C
Caunes Cēlāji Cerības Cielavas  
Cegalne Ceļmalas Cibas Cīruļi  
Č
Čakari Čakstes Čemuri    
D
Dālderi Degļi Druviņas Dzērves Dzirnaviņas
Dambenieki Dienvidi Dūjas Dzilnas  
Dārzeņu noliktava Dīķīši Durjāņi Dzintari  
Dārzkalni Draudziņi Dzeņi Dzirkaļi  
Ē
Ēdnīca Ērgļi      
E
Eglēni Ezerēni Ezeriņi    
F
Ferma "Nākotnes" Ferma "Rudiņi" Ferma "Suces" Ferma "Zādzene" Forsteri
G
Gaismiņas Grantiņi Gretes Grotiņi Guntas
Galdnieki Grāvīši Griķi Groziņi Guntiņas
Galiņi Grendeles Grotēni Gulbji  
I
Ievas Ikaliņi 2 Imanta Inķenieki  
Ikaliņi Ilzēni Indiņi    
J
Jaunā māja Jaunbirznieki Jaunķīleni Jaunlopu ferma "Aveni" Jaunuženi
Jaunabzas Jaunbisenieki Jaunlaši Jaunstigas Jaunzvirgzdiņi
Jaunbadragi Jaundegļi Jaunliepiņas Jauntrumuļi Jautriņas
K
Kalmes Kalnaputriņas Kapčas Koka māju fabrika Krēsliņi
Kalna Cīruļi Kalnāres Kāpostiņi Komplekss-DEKA Krijdibenes
Kalna Ikaliņi Kalnieši Kārkliņi Krasti Kūdras
Kalna Punēni Kalniņi Kastaņas Krastiņi Kukas
Kalna Sileni Kalnozoli Klienāres Krauklīši Kupleni
Kalnabundiņi Kalnrētes Kļavas Kreimenes  
Kalnamākani Kaļķi Kļaviņas Krekstiņi  
Ķ
Ķeiteni Ķici Ķidroni Ķīļi Ķojas
L
Laivnieki Laukgaļi Lejasmākani Lielvērītes Līgotņi
Lakstīgalas Lauri Lejasrembēni Lielzēžas Lukstiņi
Laniņas Leiteni Lejnieki Liepas  
Lapsas Lejas Peterēni Līdumnieki Liepiņas  
Laši Lejas Pikšeni Liellopu ferma "Centrs" Liepkalni  
M
Maki Margas Mazie Laukgaļi Mētras Mildiņas 2
Mālkalni Marijaskalns Mazkalniņi Mežrozes Muciņas
Māllēpes Mārītes Mazķidroni Mežsargi  
Maltēni Mārsili Mazzēžas Mežvidi  
Māres Mazbaloži Medņi Mildiņas  
N
Nākotnes Noras      
O
Ogrenieki Oliņas Oškalni Ozolēni Ozolkalns
Ogrītes Oši Ozolavoti Ozoliņi  
P
Pakalni Pie Kļavām Plāteres tautas nams Poguļi Purgaiļi
Pakauši Piegāzes Plāteres vecā skola Priednieki Purieši
Pamati Pienenes Plāterītes Priežkalni Puriņi
Pētersili Pīlādži Plātermuiža Pūces Purmaļi
Pidreni Pīlupi Podnieki Pumpuri  
R
Rāmnieki Rijas Robežnieki Rozītes Rudiņi 2
Rasas Rijnieki Rogas Rožkalni Rudzīši
Reinluksti Rītupes Ronīši Rožlejas  
Riekstiņi Robežkalni Rozas Rudiņi  
S
Saktas Siena šķūnis Smaidas Stepīši Strupkāji
Salas Silakalni Smilgas Stiebriņi Stūri
Sarmas Silakalns Sniedzes Straumes Stūrīši
Sarmītes Sīmaņi Sniķeri Strautiņi Suces
Sauleskalns Skalbes Spundes Strautmaļi  
Saulītes Skujnieki Steķi Strazdiņi  
Š
Šalkones Šķebiņi Šķiedras    
T
Tamuļi Tilbe Transformatora apakšstacija TP-6806    
Tapiņas Transformatora apakšstacija TP-6801 Transformatora apakšstacija TP-6832    
U
Ugunsdzēsības-novērošanas tornis Upītes Upmaļi    
Upeslīči Uplejas Uzteči    
V
Vaišeni Vāvuļi Vecķeipene 2 Vējiņi Vīksnas
Vāķeni Vecbebrukalns Vecķeipenes ūdenstornis Vējkalns Vilki
Vāķēni Vecbrūleni Veclīči Vērenes muiža Vilnīši
Valteri Vecčakari Vecpagasti Vērmeles Viļņi
Vanagi Vecdreimaņi Vecstigas Vībotnes Vītnes
Vārpas Veckalēji Vectrumuļi Vidiņi Vītoli
Vārpiņas Veckrijdibenes Vecupītes Viesturi Vizmas
Vasarnieki Vecķeipene Vecuženi Vīganti  
Z
Zādzenes veikals Zeltkalni Zemīši Zīlēni Zundas
Zaķīši Zemdegas Zemzari Zīlēnu ferma  
Zaķukalni Zemgaļi Ziedi Zīles  

Firmas