Ienākt

Kalsnavas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Aiviekste Jāņukalns Jaunkalsnava    

Mājas

A
Aile Alejas Andiņēni Aronas Līči Audzes
Aiviekstes Alogi Anniņas Aronieši Auslapas
Aizbari Alunāni Apši Aronieši 1 Austriņi
Aizelkšņi Alūnēni Apšukrogs Aronieši 2 Austrumi
Aizupes Alužēni Apšuriņķis Ataugas Avenes
Akmentiņi Alužēni 1 Apšuriņķis 1 Atvari Avotiņi
Akoti Anastasija Apšuriņķis TP 4111 Atvarnieki Avots
Aldēni Anckēni Arāji Atvases  
Ā
Ārītes        
B
Baiba Bērziņi Bērzupes Bites Brencēni
Balodēni Bērzkalni Birzītes Bites Vecumnieki Brīvzemnieki
Baltavoti Bērzmalas Birztalas Bocmaņi Brūklenāji
C
Caunes Ceļmalas Cepļi Cēsaiņi 1 Ciņi 1
Cauņu ferma Ceļmalas Virskas Ceriņi Cielavas  
Celmiņi Ceļu meistara noliktava 20,6 km Cēsaiņi Ciņi  
D
Daktiņi Dobuļi Duburi Dzidrumi Dzirnavas
Darbnīcas Doktorāts Dūdumi Dzilnas  
Daukstes Druvas Dūdumi 1 Dzintari  
Dimanti Druvmaļi Duminski Dzintari Zīraki  
E
Eglāji Ezermaļi      
F
Fiļuti        
G
Gabieži Grantskalni Grāveri Gribiecēni Gundegas
Gaidas Graudiņi Gribēniņi Grobiņi  
Grantiņi Gravēni Gribēnu Mājas Gulbiškas  
Ģ
Ģeicēni Ģērcēni Ģērķi Ģērķi 1 Ģibiešēni
I
Ievas Igaijas Ilgas Irbītes  
Ieviņu Ausmas Igauņi Imantas Ites  
Ī
Īvāni Īvēni      
J
Jaunbārbuļi Jaunīvāni Jaunpiecāni Jaunrucēni Jaunzemi
Jaungribēni Jaunliepnieki Jaunrubeņi Jaunrūsiņi  
K
Kadiķi Kalnajumis Kalsnavas stacija Kaudzītes Krūmiņi
Kaktiņi Kalnamuiža Kalte Kazākas Krustupi
Kalna Dūdumi Kalnāres Kaļvi Klajas Kuģenieki
Kalna Lāči Kalnavotiņi Kamenes Kociņi Kupči
Kalna Ramulēni Kalniņi Kapmaļi Krasti  
Kalna Ramuļēni 1 Kalnīvāni Kapukalns Krastiņi  
Kalna Zēļi Kalnsētas Kārkliņi Krēsliņi  
Kalna Ziediņi Kalsiņi Kastaņi Kronīši  
Ķ
Ķepēni Ķikuti Ķūģēni Ķuši  
L
Lācēni Lauri Lejas Rikšēni Lidlauks 1 Līgotņi
Lācēni 1 Lazdiņi Lejasģibiešēni Līdumi Lipčikas Ģeicēni
Lācīši Lazdukalns Lejasrubeņi Lielgribēni Luksti
Lāču mājas Leišmārti Lejasūdri Lielīvāni Lūriņi
Lakstīgalas Lejas Jaunrucēni Līcīši Liepiņmuiža  
Lapiņas Lejas Lāči Lidlauks Liepnieki  
M
Mācītāja muiža Māliņi Mazīvani Mežastepes Mitres
Madernieki Mālkalni Medņi Mežmalas MPS Kalsnava māja 12
Maisi Mālnieki Mētra Mežnoras MPS Kalsnava māja 13
Malderi Margas Mētra 1 Mežrozītes MPS Kalsnava māja 14
Mālderi Mārtiņi Mētra 2 Mežvidu kokaudzētava Mucenieki
Mālderi 1 Mauriņi Mežākas Miglas  
Maldupji Mazie Kociņi Mežāres Misēni  
N
Noras        
O
Ogu Īves Ozoli Ozoliņu Mājas Ozolu Vairogi  
Ogukalns Ozoliņi Ozolkalni    
P
Pakaļņi Pērles Pļavnieki Priedītes Puduļi
Palejas Pienotavas māja 1 Pogaiņi Priednieki Pupāji
Parkmalas Pienotavas māja 2 Pretkaļņi Priedulāji Purviņi
Pauliņi Pinkas Priedes Priežkalni Purvmalas
R
Ragāres Rāvijas Rītiņi Rozas Rucēni Silla
Ragāres TP Reiznieki Rizgi Roziņi Rūķīši
Ramuļēni Riekstiņi Robežnieki Rubeņi Rūpnieki
Ramuļēni Sviļa Rijnieki Robežnieki TP 4112 Rubeņi 1 Rūsiņi
Randavas Rijziņi Rocēni Rubīni Ruži
Rasas Rikšēni Rogaiņi Rucēni  
S
Salānieši Sila Matīsēni Skujnieki Spulgas Straumes 1
Saliņas Silaģērķi Skutēni Stalūnēni Strautiņi
Saulaines Silakalni Slaidiņi Stepes 1 Strautmaļi
Saulgoži Silavas Slodas Stepes 2 Sturēni
Saulrīti Silavas 1 Slokātņi Stepes 3 Stūrēni
Savītes Silenieki Spīdoņi Stepes 4  
Senči Silieši Sprīdīši Stiebriņi  
Sidrabiņi Skalbes Spriņģēni Straumēni  
Sila Matisēni Skudrītes Spriņģēni Babra Straumes  
Š
Šmites Šņores      
T
Talejas Talejnieki Teteri 1 Tomēni Trīs Sivēntiņi
Talejas Galši Teteri Tīruma Salmiņi Treikaiņi Tuteni
Ū
Ūdri        
U
Upenieki Upmalas Ušēni    
Upītes Urbiņi Ušēni 1    
V
Vagulēni Vecliepnieki Vesetnieki 2 Vijas Virziņi
Vairogi 2 Vecpriednieki Vētraine Vikuļēni Vizbuļi
Vārpas Vecumnieki Vēveri 1 Vilkāji  
Vecie Vilkāji Vējiņi Vidusūdri Vilkalas  
Veckalsnavas Upmalas Vesetnieki Vientieši Vilnīši  
Z
Zaķi Zēļi Zemnieki Zīlītes  
Zaļumnieki Zēļi 1 Ziediņi Zuši  
Zanderi Zēļi 2 Ziedupji    
Ž
Židavas Žubītes      

Firmas