Ienākt

Bērzaunes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Bērzaune Sauleskalns      

Mājas

Ā
Ābeltiņi Ābeļi Ādumnieki Āriņi  
A
Abrienas Akmentiņi Apogi Atpūtas Avenes
Actiņas Alpi Apsītes Ausekļi Avotiņi
Aizkalni Andrēni Apšukalns Austriņi Avotlejas
Akmenāji Anduļi Aptekas Austrumi  
B
Bablāni Bērzaunes evanģēliski luteriskā baznīca Birzes Piģēni Blāži Bruci
Baidiņi Bērziņi Birzmalas Boķi Brutēni
Baloži Bērzkalna Gureļi Birznieki Boķu māja Burtnieki
Bēči Bērzkalna Vankini Birztalas Bolēni  
Beitāni Bindēni Bites Ozoli Brencēni  
C
Caunes Ceļmalu Spridzēni Cepļi Cīrulīši  
Celtnes Ceplītes Cimdaiņi    
D
Dābāķi Dārznieki Diņķēni Dzērves Dzirnaviņas
Dālēni Dīķīši Divupes Dzilnīši Dzirnaviņas 1
Dambri Diņķeni Dumbrāji Dzintari Dzirnaviņas 2
E
Eglaines Eglītes Ezeriņi Ezerlauki Eži
Ē
Ēkuži        
G
Geidāni Grantiņi Grāvīši Gribēni Grīvi
Goži Gravas Grāvnieki Griežmanes Gureļi
I
Iedzēni Iedzēni 2 Igauņi    
Iedzēni 1 Ievas Irbītes    
Ī
Īreļi        
J
Jānīši Jaungaidumi Jaunzemi    
Jaundālderi Jaunmestrēni Jurēni    
K
Kalēji Kalna Dambri Kalna Latvāņi Kalnalīcieši Klaucēni
Kalna Augusti Kalna Dārznieki Kalna Līcieši Kalnāres Kļavas
Kalna Baidiņi Kalna Ezeriņi Kalna Melderes Kalni Kociņi
Kalna Bāliņi Kalna Gaiziņi Kalna Ozolkrogs Kalniņi Krēmera Dzirnavas
Kalna Bēči Kalna Gulbēni Kalna Putniņi Kalnozoli Krūmēni
Kalna Betiņi Kalna Iedzēni Kalna Rušēni Kaltes Krustiņi
Kalna Bindēni Kalna Irbītes Kalna Vīdiņi Kaļvi  
Kalna Buģētāji Kalna Jurēni Kalna Vīdiņi 1 Kapmuiža  
Kalna Dālēni Kalna Krustiņi Kalna Viļķeni Kārklēni  
Ķ
Ķikaiņi        
L
Labumi Lejas Lejas Kārklēni Lejascepļi Lipši
Lāčplēši Lejas Ādumnieki Lejas Kļavas Lejaslīcieši Litienas
Lapaines Lejas Bindēni Lejas Latvāņi Lejasstaldēni Līviņkalns
Lapsas Lejas Brencēni Lejas Ozolkrogs Lejassusurēni LMT tornis
Latvāņi Lejas Buģētāji Lejas Strautiņi Lejnieki  
Lazdiņas Lejas Gaiziņi Lejas Vašķi Līči  
Lazdukalns Lejas Grantiņi Lejas Vīcupi Līčupes  
Leiši Lejas Gulbēni Lejas Viļķeni Liekumi  
M
Mācītāja ferma Masuļi Melderes Mežmaļi Muižnieki
Mālkalniņi Mazkalniņi Melnavieši Midziņi  
Mālnieki Mazžeberi Mestrēni Mieriņi  
Marijas Meirāni Mežiņi Migļi  
N
Noras        
O
Olāji Onzuļi Ozoli Ozolkalns  
Oliņi Ošiņi Ozoliņi Ozolkrogs  
P
Pārupes Piģēni Pļavnieki Priekšēni Putniņi
Pauguri Pilsumi Priedes Purmaļi  
Pelādas Pļavas Priednieki Purvmalas  
R
Rācenāji Randoti Rieksti Rogas Rušēni
Rami Ratnieki Rietumi Rožlejas Rutuļi
Ramuļēni Raugi Robežnieki Rūpnieki  
S
Salenieki Silieši Slokas Spikuļi Strautiņi
Saliņas Siliņi Smaidas Spridzēni Strautmaļi
Salnieki Skaldas Brutēni Smēdes Spuldzēni Strautnieki
Saulītes Skrīverkalns Smilgas Staldēni Strēdeles
Segliņi Skutēni Smilteņu skola Stikliņi Stūrīši
Silakalni Skutincēni SP Bērzaune Straumēni Susurēni
T
Talejnieki Tēvainēni TP Dzirnaviņas TP Kalte  
Tele 2 Tomēni TP Grantiņi Treikaiņi  
Ū
Ūdri Ūziķi      
U
Upeslīči Upmaļi Urķēni Urķi Uteni
V
Vankini Vecsalenieki Vīcupi Viesturi Vītoliņi
Vašķi Vecsaulītes Vidiņēni Viesuļi Vizuļi
Vašķu mājas Vecveizēni Vīdiņi Viesunēni  
Vāverkalns Vecvizuļi Vidus Ozolkrogs Viesūnēni  
Vecās Abrienas Veizēni Vidusboķi Vīguļi  
Vecrubeņi Vēžnieki Vidusgaidumi Vīmales  
Z
Zaļie Spridzēni Zelēni Ziedupes Zlaugotnes  
Zaļkalni Zemenes Ziliņi Zvankalni  
Ž
Žagatiņas Žeberi      

Firmas