Ienākt

Lielvārdes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Kaibala        

Mājas

A
Aizpuri Anemones Apakšstacija Nr. 14 Asteres  
Amatnieki 1 Annas Apodziņi Astilbes  
Amatnieki 2 Annas 1 Apsītes Ausekļi  
Amuļi Annas 2 Aronijas Auziņas  
Ā
Āķi Āres      
B
Baloži Bērzi Bitēni Brūveri  
Bāze 1 Bērziņi Brieži Burdzeni  
Bāze 2 Birztalas Brīvnieki    
C
Ceļtekas Cepļi Cines    
Č
Čabiņas Čiekuri      
D
Dalderi Daugavkrasti 3 Daugavkrasti 6 Dzelzceļa ēka 57. km Dzeņi
Daugavkrasti 1 Daugavkrasti 4 Dižupes Dzelzceļa ēka 59. km Dzērves
Daugavkrasti 2 Daugavkrasti 5 Dūjas Dzelzceļa ēka 61. km Dzirkstelītes
E
Eglaines Elkšņi Enkurāji    
F
Fermas        
G
Gandri Glorijas Graviņas Grozēni  
Glaudītāji Gobiņas Grigas GRS Kaibala  
I
Imantas Individuālais augļu dārzs Nr. 211 Individuālais augļu dārzs Nr. 222 Individuālais augļu dārzs Nr. 235 Individuālais augļu dārzs Nr. 246
Individuālais augļu dārzs Nr. 201 Individuālais augļu dārzs Nr. 212 Individuālais augļu dārzs Nr. 223 Individuālais augļu dārzs Nr. 236 Individuālais augļu dārzs Nr. 247
Individuālais augļu dārzs Nr. 202 Individuālais augļu dārzs Nr. 213 Individuālais augļu dārzs Nr. 224 Individuālais augļu dārzs Nr. 237 Individuālais augļu dārzs Nr. 248
Individuālais augļu dārzs Nr. 203 Individuālais augļu dārzs Nr. 214 Individuālais augļu dārzs Nr. 226 Individuālais augļu dārzs Nr. 238 Individuālais augļu dārzs Nr. 250
Individuālais augļu dārzs Nr. 204 Individuālais augļu dārzs Nr. 215 Individuālais augļu dārzs Nr. 227 Individuālais augļu dārzs Nr. 239 Individuālais augļu dārzs Nr. 251
Individuālais augļu dārzs Nr. 205 Individuālais augļu dārzs Nr. 216 Individuālais augļu dārzs Nr. 228 Individuālais augļu dārzs Nr. 240 Individuālais augļu dārzs Nr. 252
Individuālais augļu dārzs Nr. 206 Individuālais augļu dārzs Nr. 217 Individuālais augļu dārzs Nr. 229 Individuālais augļu dārzs Nr. 241 Individuālais augļu dārzs Nr. 253
Individuālais augļu dārzs Nr. 207 Individuālais augļu dārzs Nr. 218 Individuālais augļu dārzs Nr. 230 Individuālais augļu dārzs Nr. 242 Individuālais augļu dārzs Nr. 254
Individuālais augļu dārzs Nr. 208 Individuālais augļu dārzs Nr. 219 Individuālais augļu dārzs Nr. 232 Individuālais augļu dārzs Nr. 243 Individuālais augļu dārzs Nr. 256
Individuālais augļu dārzs Nr. 209 Individuālais augļu dārzs Nr. 220 Individuālais augļu dārzs Nr. 233 Individuālais augļu dārzs Nr. 244 Inguži
Individuālais augļu dārzs Nr. 210 Individuālais augļu dārzs Nr. 221 Individuālais augļu dārzs Nr. 234 Individuālais augļu dārzs Nr. 245 Ipšas
Ī
Īrisi        
J
Jaunčuibas Jaunkaktiņi Jaunplēsumi Jaunrantes 2 Jaunzemi 2
Jaundruvu ferma Jaunlīči Jaunpūces Jaunspilves Jaunzīlītes
Jaunelkšņi Jaunmērnieki Jaunpuriņi 1 Jaunstrēlnieki Jurjāni
Jaunglaudītāji Jaunozoliņi Jaunpuriņi 2 Jaunzemi  
K
Kaibalas stacija Kalnieši Karūsas Kraukļi Kviesīši
Kalēji Kalniņi Kļavas Kurlēni 1  
Kalnatemuļi Kamoliņi Kociņi Kurlēni 2  
Kalnciemi Kārkliņi Krastiņi Kurlēni 3  
Kalndūjas Karpas Krauklīši Kurlēni 4  
Ķ
Ķedeles 1 Ķedeles 2 Ķedeļu ferma Ķiršupes  
L
Laimdotas Lauri Lejasrantes 1 Lejieši Linkalni
Lapsas Lavandas Lejasrantes 2 Līči Lūši
Lapsēni Lažņas Lejasrēveles Līdumnieki  
Laubes Lažņas 1 Lejastemuļi 1 Liepiņas  
Laukāres Lejaskaļi Lejastemuļi 2 Liepziediņi  
M
Mācītājmuižas mežs Mazkalniņi Mazzveņģi Mežmalas Muižarāji
Mālkalni Mazpūces Mērnieki Mežmaļi Muzikanti
Mārtiņi Mazrumbiņas Mērniekkalna noliktava Mežvidi  
Māteres Mazupmaļi Mērniekkalni Mucenieki  
N
Nolejas Noriņas      
O
Odiņi Osīši Ozoli Ozolkalni Ozolkalni 1
P
Pelašķi Plēsumi Priedulāji Pūcītes Puriņi
Pērles Plūmes Priežlejas Pumpuri Puteņi
Pilskalni Prauliņi Pūces Pūpoli Putniņi
R
Rantes Rudgaļi Rumbiņas 6 Rumbiņas 13 Rumbiņas 20
Rapši Rudzīši Rumbiņas 7 Rumbiņas 14 Rumbiņas 21
Rēdnieki Rumbiņas 1 Rumbiņas 8 Rumbiņas 15 Rumbiņas 22
Rezgaļi Rumbiņas 2 Rumbiņas 9 Rumbiņas 16 Rumbiņas 23
Rītrasas Rumbiņas 3 Rumbiņas 10 Rumbiņas 17 Rūpnieki
Rozes Rumbiņas 4 Rumbiņas 11 Rumbiņas 18 Rutki
Rubeņi Rumbiņas 5 Rumbiņas 12 Rumbiņas 19  
S
Salas Selgas 1 Silmices Spīdolas Strautmaņi
Salmiņi Senči 6 Skaras Spilves Stropēni
Sapņi Senči 7 Skujnieki Spolītes Sudrabiņi
Sarmas 2 Sili Smilgas Stari Svētiņi
Saules Siliņi Smiltiņi Stirnas  
Selgas Silmaļi Sniedzes Strautmaļi  
Š
Šmidres Štammītes      
T
Tauriņi Tentēni Tiltiņi Transformatora apakšstacija TP-2532  
Tentenbērtuļi Tentenjāņi 1 Tīrumnieki Transformatoru apakšstacija Nr. 2534  
U
Upeskrasti Upmaļi Uzkuri 2    
Upeslīči Uzkuri Uzkuru ferma    
V
Vaivariņi Vecgrigas Vecvirsaiši Vētras Vilciņi
Vālodzes Vecrantes Vecziediņi Vēveri Vīnogas
Vārpas Vecrudgaļi Vējmalas Vīķi Virsaiši
Z
Zeltiņi Zemzari Ziediņi Ziedkrasti Zīļmuižnieki
Ž
Žagari        

Firmas