Ienākt

Kurmāles pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Priedaine Upīškalns Vilgāle    

Mājas

Ā
Ābeles Ādiņas Āpas    
A
Aizvēji Alkšāri Apeņi Ausekļi Avotkalni
Akmentiņi Alkšņi Aploki Austriņi  
Alejas Antiņi Apšenieki Avenes  
Alksnīši Aparnieki Arāji Avotiņi  
B
Bāliņi Bebru sētas Birznieki Brūni Burziņi
Baltozoli Bērzulejas Birztalas Brusas Būvnieki
Bandavas Birstalas Branguļi Bungarāji  
Baužas Birzemnieki Brūklenes Bunkas  
C
Cālīši Ceļarāji Ceļpriednieki Circeņi  
Caunas Ceļmalas Ceriņi Cīrulīši  
Celmi Ceļmaļi Cērpi Cīruļi  
D
Dabras Dižapšenieki Dižvārpas Dzelmes  
Dadzīši Dižliepas Dobeļi Dzintari  
Dambenieki Dižsālijas Doriņi Dzirnavnieki  
Dārznieki Dižtepšas Druvas Dzirnieki  
E
Eglenieki Eņģeļi Ernesti Ezernieki  
Egļukalni Eņģeļkrogs Estrāde    
Ē
Ēķīši Ēmas Ērgļi    
G
Gaismas Grantskalni Graudupes Griezes  
Gatves Grantskalniņi Gravas Grotlejas  
Gatves 1 Graudiņi Grāvīši Gubas  
I
Imantas Indras Induļi Iņņas  
J
Jāmaņi Jaunbirznieki Jaunliepnieki Jauntaurkalni Jērkalni
Jāņkalni Jauncīruļi Jaunmuiža Jaunvēgas Jukas
Jāteles Muiža Jauneglenieki Jaunsilgaiķi Jaunvītoliņi Jumīši
Jaunā māja Jaunlejas Jaunsīļi Jērgaļi  
K
Kaijas Kalni Kaplejas Kņubas Krūmiņi
Kalēji Kalniņi Kārkliņu piena māja Kokaudzētava Krūmkalni
Kalnadabras Kalnlejas Kasparoviči Kornas Kumbri
Kalnakrānenieki Kalnozoli Katekalni Krānenieki Kūri
Kalnaliešķenieki Kalnsētas Katlapi Krastiņi  
Kalnbirzes Kalnstrauti Kauguri Krastmaļi  
Kalnceļarāji Kankāļi Kļavas Kreži  
Ķ
Ķēniņi Ķirši Ķīši    
L
Laboratorija Laimītes Lauciņi Lejas Zaļās dzirnavas Lielkalniņi
Lāčplēši Lapenieki Laukgaļi Lejasliešķenieki Lielmūrnieki
Lāčsētas Lapsas Laurkalni Lejasošenieki Liepas
Lagzdieni Lapsu sētas Lazdas Lejiņas Liepiņas
Lagzdiņas Lāses Lazdas 1 Lejnieki Liepnieki
Lagzdlejas Laucenieki Lejas Lejupji Liepozoli
Laimdotas Laucinieki Lejas Šonas Libiņi  
M
Macerāji Mazķīši Meltes Mežmalas Muižkalni
Mālarāji Mazlauvas Meņģi Mežmaļi Muižnieki
Malasliešķenieki Mazliepnieki Mētras Mežvidi Mundiciemi
Mālkalni Mazruļļi Meža kapu kapliča Mežziņi Mūrnieki
Mazbirznieki Mazsāliju dzirnavas Mežarāji Muižarāji  
Mazērgļi Megņi Mežbirznieki Muižciemi  
Mazkalniņi Melnupes Mežgaļi Muižgravas  
N
Naktsvijoles Niedras Niedres Niklāvi Nomale
O
Oļi Ošnieki Ozoli Ozolkalni  
Ošenieki Ošsētas Ozoliņi    
P
Paģi Pīlādži Pļavnieki Pūces Pumpuri
Pakalni Planīcas Pļavsargi Pūču pirts Pūpoli
Pakalnīši Planīcas ūdensdzirnavas Poriņi Pūķi Pūri
Pekas Pļavarāji Potrimpi Puķkalni Putnukalni
Pērkoni Pļavas Priedaines Puķlejas  
Pēteri Pļaviņas Priednieki Puķulejas  
R
Ratnieki Riekstiņi Roždārzi Rūķīši Rūši
Remesi Rītumi Rožkalni Rundāles  
Rieksti Ropji Rožlejas Rungas  
S
Salas Saulveri Silnieki Sproģi Stūrīši
Salnas Segļi Sīļi Stari Svēteļi
Sātiņi Sekmes Skaidras Stirnkalni Svīres
Sauleskalni Silarāji Skujnieki Strauti  
Saulieši Silenieki Slokas Strazdi  
Saulrieti Silgaiķi Smiltiņas Strēļi  
Saulstari Siliņi Sniedzes Stumbri  
Š
Šalkas        
T
Tabaksētas Taurkalni Tomi Torņi  
Talanti Teņi Tornis    
U
Upeskrasti Upīškalni Uplejas    
Upīškalna sūkņu māja Upītes Uzvarnieki    
V
Vairogi Vārdupes Vecgravnieki Vecvilgāle Vīķi
Vālodzes Vārpas Veckatlapi Veldzes Vilnīši
Valrieksti Vāveres Vecmuiža Vēsmas Viļenieki
Vanagi Vecā skola Vecozoli Viduslauki Vītoli
Vankas Vecalejas Vecpļavarāji Viesturi Vītoliņi
Vankas kūts Veceglenieki Vecskola Vīksnas Vizbulītes
Z
Zaķkalni Zaļkalni Zelmeņi Zemīši Zīles
Zaļāmuiža Zaļumnieki Zeltkalni Ziedari Zvaigznes
Zaļiekalni Zariņi Zemgaļi Ziemeļi Zvaigžņukalni
Ž
Žubītes        

Firmas