Ienākt

Kurmāles pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Priedaine Upīškalns Vilgāle    

Mājas

Ā
Ābeles Ādiņas Āpas    
A
Aizvēji Alkšāri Apeņi Austriņi  
Akmentiņi Alkšņi Aploki Avenes  
Alejas Antiņi Apšenieki Avotiņi  
Alksnīši Aparnieki Ausekļi Avotkalni  
B
Bāliņi Bebru sētas Birznieki Brusas  
Baltozoli Bērzulejas Birztalas Bungarāji  
Bandavas Birstalas Brūklenes Bunkas  
Baužas Birzemnieki Brūni Burziņi  
C
Cālīši Ceļarāji Ceļpriednieki Circeņi  
Caunas Ceļmalas Ceriņi Cīrulīši  
Celmi Ceļmaļi Cērpi Cīruļi  
D
Dabras Dižapšenieki Dižvārpas Dzelmes  
Dadzīši Dižliepas Dobeļi Dzintari  
Dambenieki Dižsālijas Doriņi Dzirnavnieki  
Dārznieki Dižtepšas Druvas Dzirnieki  
E
Eglenieki Eņģeļkrogs Estrāde    
Egļukalni Ernesti Ezernieki    
Ē
Ēmas Ērgļi      
G
Gaismas Grantskalni Graudupes Grotlejas  
Gatves Grantskalniņi Gravas Gubas  
Gatves 1 Graudiņi Griezes    
I
Imantas Indras Induļi Iņņas  
J
Jāmaņi Jaunbirznieki Jaunliepnieki Jauntaurkalni Jērkalni
Jāņkalni Jauncīruļi Jaunmuiža Jaunvēgas Jukas
Jāteles Muiža Jauneglenieki Jaunsilgaiķi Jaunvītoliņi Jumīši
Jaunā māja Jaunlejas Jaunsīļi Jērgaļi  
K
Kaijas Kalni Kaplejas Kņubas Krūmiņi
Kalēji Kalniņi Kārkliņu piena māja Kokaudzētava Krūmkalni
Kalnadabras Kalnlejas Kasparoviči Kornas Kumbri
Kalnakrānenieki Kalnozoli Katekalni Krānenieki Kūri
Kalnaliešķenieki Kalnsētas Katlapi Krastiņi  
Kalnbirzes Kalnstrauti Kauguri Krastmaļi  
Kalnceļarāji Kankāļi Kļavas Kreži  
Ķ
Ķēniņi Ķirši Ķīši    
L
Lāčplēši Lapenieki Laukgaļi Lejasliešķenieki Lielmūrnieki
Lāčsētas Lapsas Laurkalni Lejasošenieki Liepas
Lagzdieni Lapsu sētas Lazdas Lejiņas Liepiņas
Lagzdiņas Lāses Lazdas 1 Lejnieki Liepnieki
Lagzdlejas Laucenieki Lejas Lejupji Liepozoli
Laimdotas Laucinieki Lejas Šonas Libiņi  
Laimītes Lauciņi Lejas Zaļās dzirnavas Lielkalniņi  
M
Macerāji Mazķīši Meltes Mežmalas Muižkalni
Mālarāji Mazlauvas Meņģi Mežmaļi Muižnieki
Malasliešķenieki Mazliepnieki Mētras Mežvidi Mundiciemi
Mālkalni Mazruļļi Meža kapu kapliča Mežziņi Mūrnieki
Mazbirznieki Mazsāliju dzirnavas Mežarāji Muižarāji  
Mazērgļi Megņi Mežbirznieki Muižciemi  
Mazkalniņi Melnupes Mežgaļi Muižgravas  
N
Naktsvijoles Niedras Niedres Niklāvi  
O
Oļi Ošnieki Ozoli Ozolkalni  
Ošenieki Ošsētas Ozoliņi Ozolnieki  
P
Paģi Pīlādži Pļavnieki Pūces Pumpuri
Pakalni Planīcas Pļavsargi Pūču pirts Pūpoli
Pakalnīši Planīcas ūdensdzirnavas Poriņi Pūķi Pūri
Pekas Pļavarāji Potrimpi Puķkalni Putnukalni
Pērkoni Pļavas Priedaines Puķlejas  
Pēteri Pļaviņas Priednieki Puķulejas  
R
Ratnieki Riekstiņi Roždārzi Rūķīši Rūši
Remesi Rītumi Rožkalni Rundāles  
Rieksti Ropji Rožlejas Rungas  
S
Salas Saulstari Silgaiķi Slokas Strazdi
Salnas Saulveri Siliņi Smiltiņas Strēļi
Sātiņi Segļi Silnieki Sniedzes Stumbri
Sauleskalni Sekmes Sīļi Sproģi Stūrīši
Saulieši Silarāji Skaidras Stirnkalni Svēteļi
Saulrieti Silenieki Skujnieki Strauti Svīres
Š
Šalkas        
T
Tabaksētas Taurkalni Tomi Torņi  
Talanti Teņi Tornis    
U
Upeskrasti Upīškalni Uplejas    
Upīškalna sūkņu māja Upītes Uzvarnieki    
V
Vairogi Vārpas Vecmuiža Vēveri Vītoli
Vālodzes Vāveres Vecozoli Viduslauki Vītoliņi
Valrieksti Vecā skola Vecpļavarāji Viesturi Vizbulītes
Vanagi Vecalejas Vecskola Vīksnas  
Vankas Veceglenieki Vecvilgāle Vīķi  
Vankas kūts Vecgravnieki Veldzes Vilnīši  
Vārdupes Veckatlapi Vēsmas Viļenieki  
Z
Zaķkalni Zaļkalni Zelmeņi Zemīši Zīles
Zaļāmuiža Zaļumnieki Zeltkalni Ziedari Zvaigznes
Zaļiekalni Zariņi Zemgaļi Ziemeļi Zvaigžņukalni
Ž
Žubītes        

Firmas