Ienākt

Zaļenieku pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Zaļenieki        

Mājas

Ā
Ābelītes Āboliņi Ārnīši Āžeļi  
A
Abgunstes skola Anītes Apiņi Atbalsti Atvari
Aizvēji Annuži Aplociņi Atmatiņas Ausmas
Akas Anškalniņi Apsītes Atmodas Avenes
Akri Anšķini Arāji Atpūtas Avēni
Alejas Anuteles Asari Attekas Avotiņi
Ambulance Apgunstes darbnīcas Ataudzītes Attīrīšanas iekārtas Azaidi
B
Bajāri Bičuļi Bieranti Bites Brīvzemnieki
Baloži Bičuļi 1 Birzes Brieži Būmaņi
Bercrozes Bičuļi 2 Birzītes Briņķi Būri
Bērziņi Bičuļi 3 Birztalas Brīvkalni Burtnieki
C
Caunes Ceriņi Cietuļi Cīruļi  
Celmaiņi Ciedras Cīņas    
D
Dāboliņi Darbnīcas Dimzas Dzeguzes Dzīslēni
Dadži Dārziņi Dimzēni Dzelmes  
Dakteriņi Daukšas Dravas Dzilnas  
Dakternieki Deguļi Druvas Dzirnavas  
Dambīši Dimanti Dukāti Dzirnavu Bērziņi  
E
Eglītes Erbsi Ezergaiļi Ezeriņi  
G
Gaidas Galviņas Gobas Graudiņi Gudriķi
Gaismas Gauriņu kapi Grantiņi Grunduļi Gulbji
Ģ
Ģinguļi        
H
Hercogi        
I
Ieviņas Ievulejas Indrāni Irbītes  
J
Jasmīni Jaunliepas Jaunrāvāji Jaunzemji Jurjāņi
Jaunbērziņi Jaunmežmaļi Jaunspurģi Jaunzemju kalte  
Jaunceriņi Jaunozoli Jaunstūri Jēgerīši  
Jaungaliņi Jaunparkas Jaunupenieki Jēkabnieku krejotava  
Jaunģeriņi Jaunpēterkalni Jaunvīndedži Jukas  
K
Kaķīši Kalnāres Kārkliņi Koškini Kroņi
Kalāči Kalni Kauliņi Krāces Krūkas
Kalna Audzes Kalte Kaupēna dzirnavas Kramiņi Krūzas
Kalna Cīruļi Kalves Kāvužas Krasti Kupčas
Kalnakastaņi Kanteikas Kažoki Krastiņi  
Kalnamačas Kaņņi Kliederiņi Kraukļi  
Kalnamaču ērberģis Kārklēni Komplekss Dukāti Kristāli  
Ķ
Ķēķi Ķemeri Ķepuri Ķīkas  
L
Lābēni Laukaiņi Lejzemnieki Lielskudras Līņi
Lāči Laumas Lencīši Lielskujas Lodītes
Laimes Lauri Lepeles Lielspurģi Lozes
Lāmas Legzdiņi Līči Lielstraumes  
Lapsas Lejas Audzes Lieldunči Liepavoti  
Lapsiņas Lejiņas Lielgauriņi Liepiņas  
Lauciņi Lejnieki Lielplepji Likteņi  
M
Mālnieki Mazdzīslēni Mazpīles Medņi Mežmaļi
Mārči Mazepes Mazplepji Medulāji Mežrozes
Mārsili Mazģeriņi Mazpūteļi Meķi Miezīši
Mārtiņi Mazkaņņi Mazrozītes Meņģeļi Muzikanti
Mazanšķini Mazkauliņi Mazskujas Mežābeles  
Mazbērziņi Mazķemeri Mazsmukas Mežacīruļi  
Mazdimzēni Mazlīči Mazspurģi Mežacīruļu bio  
Mazdunči Mazmārtiņi Mednieki Mežacīruļu siltumnīcas  
N
Namdari Nameji Niedras Noriņas  
O
Odziņas Oškalni Ozoliņi    
Ošiņi Ozoli Ozolzīles    
P
Palmas Pavasari Plepji Priežkalni Pūteļi
Papardes Pēterīši Pļavas Pūcēni Pūteļu krejotava
Pasts Pēterkalni Pļavnieki Pukstes Putniņi
Pauņi Pīles Poļu Stuļģi Pumpuri  
Pauņu Pumpuri Platkāju muiža Priedulāji Purviņi  
R
Rači Riekstiņi Rotas Rožpumpuri Ružas
Raķetes Robežnieki Rozes Rožstraumes  
Rammas Rogas Rozītes Rubeņi  
Rasas Roņi Rožābelītes Ruģeļi  
Rāvāji Rosība Rožlauki Rūpļi  
S
Salnēni Siluči Skursteņi Spriņģupēni Strūves
Saules Silzemji Smilgas Stāveikas Stūri
Saulgrieži Skabargas Smiltnieki Straumes Stūrīši
Saulītes Skaras Smukas Strautmaļi Susuriņi
Senči Skroderi Spalīši Strautnieki Svences
Sermuliņi Skudras Spradži Strazdiņi Svilpji
Sīlīši Skujas Spriguļi Strazdulīči  
Š
Šekmaņi Šivikas Šķērstēni    
T
Teimes Tīrumi Tomi Transformatora ēka TP-2261 Transformatora ēka TP-5555
Teimes 2 Tīrumnieki Transformatora ēka TP-2205 Transformatora ēka TP-2263 Tumes
Tiļēni Tītari Transformatora ēka TP-2206 Transformatora ēka TP-2609  
U
Upeslīči Upmales Upmaļi    
Ū
Ūziņi Ūziņu bibliotēka Ūziņu kalte Ūziņu karjers Ūziņu skola
V
Vadži Vecpagasts Veldres Vijas Virsaiši
Vanagi Vecpēterkalni Veseri Vīksnas Vītoli
Vecā Skola Vecpīles Vēveri Vilciņi Vitrupas
Vecdaugavas Vecrobežnieki Vidiņi Vilmaņi Vizbuļi
Veckastaņi Vecrogas Vidzemnieki Viltapas  
Veckupčas Vecvaivari Viesturi Vīnkalni  
Vecozoliņi Velces Vīganti Viņķeles  
Z
Zaķīši Zāmeļdimzas Zeltiņu ferma Ziedkalni Zvirgzdiņi
Zaļā villa Zāmeļspieķi Zemgalieši Zildeguņi  
Zaļās draudzes baznīca Zanderi Zemkalni Zīles  
Zaļenieku kapi Zelmeņi Zemzari Zirnīši  
Zaļkalni Zeltiņi Ziediņi Zvejnieki  
Ž
Žagatas Žiguļi      

Firmas