Ienākt

Vilces pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Vilce Ziedkalne      

Mājas

Ā
Ābelītes Āmuri Ārijas Āriņi  
A
Akācijas Apšenieki Atomi Augsdori Auželes
Akmentiņi Asari Atpūtas Auri Avoti
Amoliņi Asni Attāli Ausekļi  
Anužas Atmatas Audzes Austriņi  
Apsītes Atmiņas Augļu nams Auziņas  
B
Balbārži Berķenes muiža Birzuļi Brīnumi Burkāni
Baldonieki Berķenes skola Bites Brīvzemnieki Burtiņi
Baloži Bērtuļi Bitītes Brūveri Burtnieki
Baltiņi Bērzaine Blankenfeldes muiža Bučas  
Bandenieki Bērzemnieki Blāzmas Būdiņas  
Bangas Birznieki Brenči Buļļi  
Bāzes stacija Birzsargi Brieži Bundzenieki  
C
Celmi Ceļmaļi Cielaviņas Cīkstes Cukurīši
Ceļmalas Ceriņi Ciešu Bētiņi Cīruļi  
Č
Čiekuri        
D
Dadzīši Daugavieši Degoles klēts Dravnieki Dzilnas
Dailes Daugaviņas Dēņi Druvas Dzintari
Dālderi Dauguļi Dīķi Dūmiņi  
Dambīši Degas Dimanti Dzelmes  
Dārznieki Degoles darbnīcas Dimzas Dzidras  
E
Eglītes Egļi Eižātu Mežsargi Ezergaiļi  
G
Gaidas Gaujas Grabišķi Grenči  
Galaķurži Gaujenieki Grantiņi Griezes  
Galzemji Gobas Grauzas Griķi  
Gatves Grabinski Grebzdes Gulbji  
I
Ielejas Igates grantsbedres Imantas Irbītes  
Ieviņas Ilgas Induļi    
J
Jasmīni Jaunburtnieki Jaunlībji Jaunrūķīši Jaunzāmeļi
Jaunā muiža Jauneglītes Jaunliepiņas Jaunsīļi Jaunzemji
Jaunauziņas Jaunkapteines Jaunpriednieki Jaunstrupji Jēkuļi
Jaunbērzi Jaunkliebeķi Jaunpūnes Jaunupji Jušķeļi
K
Kadiķi Kalnrozes Kāvi Krastiņi Kurmīši
Kaijas Kāļi Klāvi Krastiņu darbnīcas Kurmji
Kaktiņi Kannenieki Klētnieki Krieviņi Kurpnieki
Kalnavelmaraiši Kanuti Kliebeķi Kukas dzirnavas  
Kalnenieki Kapteines Knīstrauti Kukuri  
Kalnieši Kārkliņi Koki Kūpeņi  
Kalniņi Kastaņi Kokneši Kūpeņu Mežsargi  
Ķ
Ķeikuļi Ķīves Ķivjāņi    
Ķirpādi Ķīves skola Ķurbji    
L
Labrencīši Lauči Lībji Lielķivjāņi Liepari
Labrenči Laukgaļi Līdumi Liellinkuļi Liepiņas
Lāči Lauskas Līdumnieki Lielmuskulīši Liepkalni
Laimdotas Lazdupi Lielauželes Lielmuskuļi Lodiņi
Lakstīgalas Lejasdzilnas Lielkraujas Lielpečuļi  
Lāmas Lejasplāteri Lielkuiseļi Lielsniedzes  
Lampari Lejasvelmaraiši Lielķauki Lielstrupji  
Lauciņi Lejnieki Lielķēteles Lielvalneri  
Ļ
Ļutkas        
M
Mačas Mazkrieviņi Mazmuskuļi Mazzīlītes Mežnieki
Maiki Mazkūpeņi Mazpaitēni Mednieki Mežsētas
Majori Mazķauki Mazpļaviņas Mesteraiši Mežstrauti
Mazauželes Mazķēteļu ērberģis Mazsīļi Mētras Muižnieki
Mazbandenieki Mazlībēni Mazsniedzes Meža Raudziņi Mūra dzirnavas
Mazbērzaine Mazlīdumi Mazstrupji Mežāres Mūra krogs
Mazcelmi Mazlinkuļi Mazziediņi Mežmaļi Mūra ūdensdzirnavas
N
Nadziņi Noras      
O
Oļi Onkoļi Oši Ozoli  
P
Pagales Pārupji Pļaviņas Pumpuri Purvi
Paitēni Pazariņi Podkalni Punduri Purviņi
Pakaviņi Pelēkie Priednieki Pūpoli  
Pārslas Pietekas Pūkas Purenes  
Pārupes Pikšas Pūķi Purmaļi  
R
Raudziņi Ritumi Rozes Rūķīši  
Rešņi Robežnieki Rozītes Runtuļi  
Riekstiņi Roņi Rožlauki Ruņģi  
Rītiņi Rotas Rūdeļi Rūpnieki  
S
Sadales punkts SP-2723 Sīmaņi Smiltnieki Staigas Strazdi
Saldie Skadiņi Snāveļi Staltnieki Strazdiņi
Sapalauziņas Skambiņi Sniedzes Stapaņķi Struņķi
Segliņi Skates Spalvīši Stari Svētes
Silakurši Skauti Spilvas Stirnas Svētes minerālmēslu noliktava
Silenieki Skudras Spodriņi Straume  
Siliņi Skujas Sprīdīši Strautiņi  
Silpēteri Smēdes Spulgas Strautmaļi  
Sīļi Smilgas Stagari Strautnieki  
Š
Šķindeļi Švīpiņi      
T
Teiksmas Tilbītes Tīsi Transformatora ēka TP-2305 Transformatora ēka TP-2731
Tekas Tiļēni TP 2730 Transformatora ēka TP-2316 Trikuti
Terēni Tīreļi Transformatora ēka SP-2301 Transformatora ēka TP-2722  
U
Upenieki Upeslīči Upītes    
V
Vairogi Vārpiņas Veseri Vīksnas Vilkvāles
Vaitenes Vecķauki Vēveri Vilces attīrīšanas iekārtas Viņķīlas
Valdeikas Vecupītes Videnieki Vilces kapi Vītoliņi
Vālītes Vecvagari Vidiņi Vilces pienotava Vizbuļi
Valneri Veczāmeļi Vidusķurži Vilces ūdensdzirnavas  
Vārpaiņi Vēdzeles Vidusmuižnieki Vilciņi  
Vārpas Vēji Viesturi Vilki  
Z
Zariņi Zemes Ziedkalnes 2 Ziemelīši Zirņi
Zeltiņi Zemgaļi Ziedkalnes 3 Ziemeļi Zoslēni
Zeltkalni Ziediņi Ziedkalnes kalte Zīles Zvaigznītes
Zemenes Ziedkalnes 1 Ziedlauki Zirnīši Zvirgzdiņi
Ž
Žukļi        

Firmas