Ienākt

Salgales pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Emburga Garoza Renceles    

Mājas

Ā
Ābeles Ābelītes Āmuļi    
A
Agras Aliņi Anšķini Apšukungi 4 Auniņi
Aiviekstes Alksnīši Antoni Asni Ausekļi
Akači Amatnieki Apšukungi Asteres Ausmas
Akmens Šalkoņi Amoliņi Apšukungi 1 Atvari Avotiņi
Akmenscūciņas Anneles Apšukungi 2 Atvasītes Azbiņi
Akmentiņi Ansona Šikaļi Apšukungi 3 Auči  
B
Baznīcas kapi Bergmaņi Bīriņi Bitenieki Brūklenāji
Baznīckrogs Bērziņi Birzītes Bites Bumbieri
Beikas Bētras Birztalas Brīdāgi Burķi
Beiri Bieranti Birzuļi Brieži  
Beitiņi Billītes Bišu Drava Briņķi  
C
Cēlāji Ceplīši Ciedras Cirpeņi Citroni
Ceļmales Cerības Cielavas Cirši Cūciņas
Ceļmalnieki Cerības 2 Cinīši Cīruļi  
D
Dadzīši Diduļi Dobeles Dūres Dzirnas
Dancīši Diduļkalns Dravenieki Dūres 1  
Darbnīcas Dīķīši Druvas Dzērves  
Dedestiņas Dimzas Dunduri Dzintari  
E
Eglaines Egles Eihmaņi Emburgas dzirnavas Ezeriņi
Ē
Ērgļi Ērģelnieki      
F
Freibergi        
G
Gabaliņi Garozas pamatskola Gaujas Gravas  
Gabaliņu Ērberģis Garozas stacija 2 Godaiņi Griķi  
Gaiķi Garozas stacija 3 Granitopi Grunduļi  
Gaismiņi Garožkrogs Grantiņi Gundegas  
Ģ
Ģildas        
H
Heidemaņi Hermansoni      
I
Ielejas Ilgvari Incīši Intes  
Ieviņas Imati Indras Irbes  
J
Jankovski Jaunkalniņi Jaunozoli Jaunrotas Jūrnieki
Jansoni Jaunlejzemnieki Jaunpavasari Jauntiltiņi Jutas
Jaunbērziņi Jaunmalenieki Jaunpinceri Jaunžagatas  
Jaundimzas Jaunmūrnieki Jaunpudžas Jaunžūlas  
K
Kadiķi Kalnozoli Klētskalniņi Krieviņi Krūmiņi
Kaktiņi Kārkliņi Kliņģeri Kripēni Kūdras
Kalēji Kaspari Kļavas Krogs Kukaiņi
Kalna Puķes Kažas Kraujas Krūmāji  
Ķ
Ķeikuļi Ķekari Ķenziņi    
L
Lācīši Lauviņas Lejaskraujas Lieknas Lielzaimji
Laipas Lazdiņi Lejgaļi Liekniņas Liepas
Lāmas Leči Zeida Lejnieki Lielapaļi Liepozoli
Lapsēni Leitīši Lēpes Lielcīzari Liepziedi
Lauki Lejas Lībieši Lieldālūži Liepziedi 1
Lauksargi Lejas Kaspari Līči Lielgrauži Lilijas
Laumas Lejas Kraukļi Līčupes Lielkraukļi Lilīši
Lauras Lejasbeikas Līčupes 1 Lielvilklauži  
M
Mācītājmāja Mazantoni Mazspeltes Mežmales Muižnieki
Madaras Mazapaļi Mazvilklauži Mežmaļi Muižzemnieki
Magnolijas Mazarāji Mazzaimji Mežotņi Mūrnieki
Mākuļi Mazcīzari Mellupji Mežsētas  
Malenieki Mazgrauži Mētras Mežvidi  
Mauriņi Mazsietnieki Mežāres Mucenieki  
Mauriņi Mazsmedes Mežģīnes Muižkungi  
N
Naģēni Namiķi Niedres Noras  
O
Odiņi Oši Ozolīši Ozolzari  
Oļas Ozoliņi Ozolkalni Ozolzīles  
P
Pagoda Pinkas Punkas Purviņi 16 Purviņi 40
Pakalni Piņņi Pūpoli Purviņi 18 Purviņi 44
Pantiņi Pipari Pūpoli 2 Purviņi 19 Purviņi 45
Pārstrauti Plāņi Purmaļi Purviņi 22 Purviņi 46
Pārupji Plāņi 2 Purņi Purviņi 23 Purviņi 48
Pasts Pļaviņas Purviņi Purviņi 25 Purviņi 49
Pauculas Priedāji Purviņi 2 Purviņi 27 Purviņi 52
Pazoļi Priežkalni Purviņi 4 Purviņi 31 Purviņi 55
Pēdas Propāns Purviņi 5 Purviņi 32 Purviņi 56
Peiļi Pudas Purviņi 8 Purviņi 33 Purviņi 57
Pelūdes Pukši Purviņi 10 Purviņi 34 Purviņi 58
Pētersoni Puķes Purviņi 11 Purviņi 36 Purviņi 59
Piekalni Pūķīši Purviņi 13 Purviņi 37  
Pinceri Pumpuri Purviņi 15 Purviņi 39  
R
Rāceņi Riekstiņi Romaņi Rozevski Rudzīši
Reinieki Robežas Rotas Roziņi Rūķi
Rēvici Robežnieki Rozenbergi Rožlejas Rūtiņi
S
Saliņas Sereni Smedēni Stabukrogs Stirnu Čukatas
Sandi Sergeji Smedes Stacija "Garoza" Stīveri
Saules Sidrabi Smilgaiņi Stades Strauti
Saulesdārzi Silmači Sodzeri Stārķi Strautiņi
Saulieši Skatari Spalvēni Stēguļi Strautnieki
Saulītes Skujiņas Spēlmaņi Stepiņi Strēlnieki
Sausiņi Skuķīši Speltes Stienberģi Sūnas
Segļi Slimpji Stabi Stirnsētas Sveņķīši
Š
Šalkoņi Šlauteri Štolceri Švāgari  
T
Teikas Toņi Transformatora ēka TP-6434    
Tiltlejas Transformatora ēka TP-2465 Tuči    
U
Upenieki Urgas 1 Urgas 10 Urgas 19 Urgas 28
Upes Ozoliņi Urgas 2 Urgas 11 Urgas 20 Urgas 29
Upes Šalkoņi Urgas 3 Urgas 12 Urgas 21 Urgas 30
Upesgaiļi Urgas 4 Urgas 13 Urgas 22 Urgas 31
Upeskrasti Urgas 5 Urgas 14 Urgas 23 Urgas 32
Upespērles Urgas 6 Urgas 15 Urgas 24 Urgas 33
Upītes Urgas 7 Urgas 16 Urgas 25  
Upmaļi Urgas 8 Urgas 17 Urgas 26  
Urgas Urgas 9 Urgas 18 Urgas 27  
V
Vadži Valteri Vecozoli Viesturi Vites
Vairogi Valtiņi Vecpudžas Vīksnas  
Vaitnieki Vanagi Veideļi Vilcēni  
Valgumi Vārpas Vēsmiņas Vilciņi  
Vālodzes Vecā skola Viediņi Vīnogas  
Z
Zaimi Zaļkalni Zemdari Ziemeļu Mauriņi Zvirbuļi
Zaķi Zariņi Zemturi Zīles Zvirgzdi
Zaķīši Zeltiņi Ziedoņi Zosēni  
Zālēni Zeltītes Ziemeļgabaliņi Zvaniņi  

Firmas