Ienākt

Līvbērzes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Līvbērze Tušķi Vārpa    

Mājas

Ā
Ābomenes Ādamiņi      
A
Akācijas Apiņi Arāji Atvari Auceslīči
Akmentiņi Apkalni Atkritumu šķirošanas stacija Brakšķi Auces Ozoli Auziņas
Alksnīši Apses Atplūdi Auces Ozoliņi Avotiņi
B
Bāči Beķeri Baņi Bērziņi Brakmaņi Būdiņas
Bāči Freimantāli Baumaņi Bērzlauki Brakšķi Būdiņas 2
Balgalvji Bēmi Bērzvalpji Brakšķu mājas Bumbieri
Baltās mājas Bergu Vanagi Birzītes Brakšķu stacija Būriņi
Bangas Bērzes Krasts Birztaliņas Broki  
C
Caunes Ceļmalas Cimāles    
D
Dālderi Dižkalniņi Dūmiņi Dzelzceļa konteiners "Līvbērze" Dzirksteles
Dīķi Dravnieki Dumpji Dzelzceļa konteiners DG 156.755. km  
Dīķmalas Druvas Dvīņi Dzelzceļa konteiners FEC 156.755. km  
E
Eglītes Eniņi Eņģeļi Eņģeļu muiža Eži
Ē
Ēka 11 Ērgļi      
F
Feldmaņi Freibergi Frintes    
G
Gaigali Gardas Gobas Grezas Gruntnieki
Gailīši Gāršenieki Granti Griezes Gruži
Gaismas Gauras Graši Grīvas Gulbīši
Galiņi Gērici Grauži Grīvkrogs  
Ģ
Ģipteri Ģipteri Blūmi Ģipteru Eikeni Ģipteru kokzāģētava Ģipteru pagrabs
H
Helmaņi Hofmaņi      
I
Ieviņas Ilgas Irbēni    
Ī
Īgumstrazdiņi        
J
Jānīši Jaundobeļi Jaunkaigi Jaunsudrabiņi Jūras paradīze
Jasmīni Jauneniņi Jaunsilarāji Jaunzommeri  
Jaunbīmaņi Jauneži Jaunsiliņi Jonatāni  
K
Kaigu kūdras purvs Kalna Launadziņi Kliģi Jaunarāji Komplekss Liepas Krustiņi
Kaķīši Klāšķeni Klintas Krūmiņi Kuzma Brakšķi
L
Lāčplēši Lāsītes Lejas Līdumi Līčupes Līvbērzes kapi
Laimas Laugaļi Lejas tīrelis Lielgrīvkrogs Līvbērzes stacija dzīvojamā māja Nr. 1
Laivinieki Laumaņi Lejnieki Lielķeizari Līvbērzes stacija dzīvojamā māja Nr. 2
Lakāji Launadziņi Lemetes Lielupmaļi Līves
Lapsas Legzdiņas Līcīši Līgotnes  
Lapskalni Lejas Līči Liņģi  
M
Mācītājmāja Mazie Bērzlauki Mellupes Mežgalnieki Mežvidi
Mankas Mazjānīši Melnā oga Mežmaļi Mieriņi
Mazās Auziņas Mazkalniņi Meskas Mežnoras Mūrnieki
Mazās Līves Mazķēniņi Meskas 1 Mežragi  
Mazās vārpas Mazsaulaines Meža Būriņi Mežrozes  
Mazeniņi Mazsvētītes Meždobeļi Mežsētas  
N
Noras        
O
Ozoli-Smilgas Ozoliņi      
P
Paizumi Pētersoni Plūmes Priednieki Pūpoli
Pakalni Pīlādži Pluņķi Priedulāji Purviņi
Palejas Pinkas Pļaviņas Prūši  
Pārupji Ploči Pļavnieki Puisēni  
Penteles Plūdoņi Priedes Pumpuriņi  
R
Rasas Rauguļu Virzas Rozītes Rūķi  
Rauguļi Rozēni Rubeņi Rūsas  
S
Saukas Silarāji Skudras Strauti Sudrabiņi
Saulaines Siliņi Mežgalnieki Skursteņi Strautiņi Svēteļi
Saulainītes Silvas Smīziņi Strazdi Svētes
Saulstari Sīļi Smuidras Stūrīši Svētes Ozoliņi
Senči Skalbes Sniķeri Stūrmaņi Svētvaldes
Seski Skrubes Stacija Līvbērze Sūbri  
Š
Šmiti Šteini      
T
Teļaragi Tītavas Transformatora ēka TP-1619 Transformatora ēka TP-6602 Transformatora ēka TP-6610
Tirzītes Transformatora ēka TP-1614 Transformatora ēka TP-1663 Transformatora ēka TP-6605  
Ū
Ūdri        
U
Upeslīči Upītes Upmaļi Upzemnieki  
V
Vainagi Vāveres Vecgauras Venēcija Virši
Vanadziņi Vecavotiņi Vecmeskas Vēveļi Vītoli
Vanagi Vecbajāri Vecozoliņi Vikmaņi Vīzes
Vārpas 2 Veceniņi Velliņi Vilkavēju Daujāti  
Z
Zaķīši Zeltkaļi Ziedoņi Zustenieki  
Zandavas Zemgalieši Zikmaņi Zvejnieki  
Zeltkalni Zemgaļi Zīles    
Ž
Žagarīši        

Firmas