Ienākt

Cenu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Āne Cena Iecēni Raubēni Tetele
Brankas Dalbe Jaunpēternieki    

Mājas

Ā
Ābeles Āres Ārijas    
A
Airītes Apiņi Atbrīvotāji Auriņi  
Aivari Apses Atvari Auzāni  
Akoti Apšenieki Auermaņi Avenes  
B
Baloži Bērzu birzīte Briči Brīzes Būrnieki
Baltpēteri Birzītes Brieži Brūklenāji Burtnieki
Balvas Birzuļi Brinkūži Bruklenāju gateris Buši
Baravikas Bitītes Briņķi Buki  
Batari Blukas Brīves Bukši  
Belverti Brālīši Brīvības Buļļi  
Bērzkalni Brankstūri Brīvzemnieki Bumbieri  
C
Caunes Ceļmalas Cielavas Circeņi  
Caunītes Cenas Cikādes Cīrulīši  
Č
Čaukas Čipstes Čūderi Čūderu bērzi  
D
Dailes Dālijas Delveri Dūkuri Dzērvītes
Daiļi Dambrati Dīčas Dumpji Dzidras
Dalbes Dāres Dižmaņi Dūņi Dziļlejas
Dalbes Dumpji Dārziņi Doniņi Dzeguzes Dzintariņi
Dālderi Daudzas Drujas Dzelmes  
Dāles Daudzsaules Druķīši Dzenīši  
E
Eglaine Enkuri Eži 1 Eži 3 Eži 5
Eglītes Eži Eži 2 Eži 4  
Ē
Ērces        
F
Fabrika        
G
Galiņi Geras Griezes Gulbīši Guntiņas
Gaujas Gobas Grīziņi Gundegas  
I
Iecavkrasti Iecenvidi Induļi    
Iecengaliņi Ieviņas Irbes Rodzes    
Ī
Īves        
J
Jakāni Jaunbūrnieki Jaunmētras Jaunstrazdiņi Jeņķeļi
Jancīši Jaunciemi Jaunmežmalnieki Jaunzemji Jodaki
Jaunbaltpēteri Jauneglaine Jaunozoliņi Jaunzemju kapi Jordāni
Jaunbatari Jaungundegas Jaunrenceles Jecengaliņi Jukumi
Jaunbirzuļi Jaunliepas Jaunstēgas Jecenpoļi  
K
Kadiķi Kalnieši Kļaviņas Krūklēni  
Kaktiņi Kalnrodzes Korneti Krūmaļi  
Kalēji Kapari Krastiņi Kūlas  
Kalna Bēnūži Klauvas Krauklīši Kurši  
Ķ
Ķempji Ķirši      
L
Lācēni Lapskalni Lejas Bēnuži Lielgravas Liesmas
Lācīši Lapsukalni Lejas Bēnūži Lielmuižas Lijas
Lāču migas Lauciņi Liberti Lielsili Liniņi
Lāčuki Lauri Līcīši Lieltiltiņi Lodēni
Laicēni Laurīši Līči Liepiņas Loki
Laimiņi Lauvu Nams Līdumi Liepkalni Lūši
Laipas Lazdas Līdumnieki Liepkrasti  
Lapsēni Lazdiņas Liegas Lieplejas  
Lapsiņas Lediņi Lielbaltpēteri Liepnieki  
M
Madaras Mazzuši Meža Āboliņi Mežmaliņas Milleri 3
Mākoņkalni Mazzuši 1 Meža Caunas Mežmalnieki Milleri 4
Mantkalni Mazzuši 2 Meža Dalbiņi Mežmaļi Milleri 5
Margrietiņas Mazzuši 3 Meža Gulbji Mežmauriņi Milleri 6
Mārtiņi Mazzuši 4 Meža Siliņi Mežmuižas Milleri 7
Marvenes Mazzuši 5 Mežakrasti Mežrenceles Miltiņi
Mauriņi Mazzuši 6 Mežciems Mežsili Misas Mušķi
Mazbaltpēteri Mednieki Meždaudzas Mežupītes Mucenieki
Mazkalnieši Medņi Mežgaliņi Miera Mikas Muntes
Mazmaltuves Meiliņi Mežgravas Mieži Muriņi
Mazmušķi Meistari Mežinieki Mikas Mūrnieki
Mazrapas Melderi Mežkalēji Miķeļi Mūsmājas
Mazsilgrauži Melnstrauti Mežlīči Milleri Mušķi
Mazsili Mēnesnīcas Mežlieknas Milleri 1  
Mazvērsīši Mētras Mežmales Milleri 2  
N
Nefrīti Novadnieki Novadnieki 3 Novadnieki 5  
Noras Novadnieki 2 Novadnieki 4    
Ņ
Ņurdas        
O
Ogas Ozoli Ozoliņi Ozolzari  
Oši Ozoli 1 Ozollapas Ozolzīles  
P
Paceplīši Pārbrauktuve Rīga-Jelgava 31.km Pētersoni Priedes Purmaļi
Padambes Pasakas Piena Pūkas Priedītes Purņi
Paegles Paužas Pīlādzes Priežkalni Purviņi
Pakalni Pēdas Pļavas Puduri Purvzemnieki
Pāksteri Pekauši Pļaviņas Pūkas Putras
Palejas Pērles Pļavnieki Pupuķi  
Papardes Pērses Priedāji Puraiņi  
R
Raganiņas Reiteri Rītiņi Rožkalni Rūsiņi
Rambas Rieksti Robežas Rožlauki Rutki
Rapas Riekstiņi Robežnieki Rubenīši  
Rasas Riesti Roņi Rūjas  
Ratnieki Rieti Rozēni Rūķi  
Reiņi Ritas Rozes Rūķīši  
S
Sakarnieki Selgas Skrabas Stacija Cena Stundas
Sarmas Senču Gauras Skujnieki Stacija Ozolnieki Stūraiņi
Saulaines Sēnītes Skuju skola Stakles Stūri
Saulceri Silarozes Slavieši Stīgas Sūnas
Saulēni Silavēji Smaidas Stirniņas Sviņņi
Saulgozītes Silenieki Smēdes Straumēni Svīres
Saulgrieži Sīlīši Smiltāji Strautiņi  
Saullēkti Silmales Sniegi Strazdi  
Saulstariņi Sīļi Spannenieki Strazdiņi  
T
Tamuļi Tērces Tiltiņi Tomiņi Tulpes
Tautonas Tilbītes Tomi Trani  
Ū
Ūbeles        
U
Uguntiņas Upes Lejas Upmales Upmaļi  
V
Vaivariņi Vāveres Vecupnieki Videnieki Vīksnas
Valdavas Vāverītes Velliņi Vidiņi 1 Vilciņi
Valdavas sūknētava Vecdaudzas Vērdiņi Vietiņas Viļņi
Vanadziņi Veceglaine Vērnieki Vīgriezes Viršupes
Vanagi Vecpalejas Vērpji Vijas Vītoli
Z
Zaigas Zariņi Ziedkalni Zuši  
Zaķīši Zeltiņi Ziemeļi Zuzes  
Zālītes Zemgaļi Zīles Zvaigznes  
Zapleķi Zemzari Zīriņi Zvaigžņu dārzs  
Ž
Žauteri Vēveri Žauteri-Nāburgi Žubītes    

Firmas