Ienākt

Zasas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Liepas Zasa      

Mājas

A
Aiviekstes Akmentiņi Akmeņāres 5 Aloti Audzīši
Aizkraukļi Akmeņāres Akmeņāres 7 Antūži Ausmaņi
Aizupieši Akmeņāres 2 Akmeņi Astras 1 Avoti
Aizvēji Akmeņāres 3 Alejas Atmatas Avotiņi
Akācijas Akmeņāres 4 Alkšņi Atvari  
B
Baltmaņi Bērzi Bērzone Birzgaļi Brieži
Bandinieki Bērziņi Birzes Brāģi Bumbieres
C
Caunes Celminieki Cielavas    
Cauneskalni Ceļinieki Cīruļi    
D
Dailes Dekšņi Dominieki Dzērves Dzirksteles
Dambrāni Dīgļi Dravnieki Dzidrumi  
Degumnieki Dimanti Druvas Dzintari  
E
Elekši Endzelnieki Ezerkrasti    
Emsiņi Ezeriņi Ezerlejiņas    
G
Gaiļi Grāviņi Gremzes Grīvas Gruntāļi
Gaisiņi Grāvīši Griķupeles Grūdāres Gundegas
I
Iesalnieki Indāni Induļi Irbes Izlūki
J
Jaunbramaņi Jaungriķupeles Jaunzemi Juraši  
Jaundekšņi Jaunliepiņas Jērāni    
K
Kalēji Kalniņi Kārklenieki Kļaviņi Krūmiņi
Kalna Jaunzemi Kalvāni Kauperkalni Krastiņi Krustceles
Kalnāres Kaņepes Kļavas Krēsliņi Kurši
Kalnieši Karāļi Kļavinski Krūkliņi  
L
Labieši Lazdas Lejnieki Līdums  
Laidiņi Leimaņi Līči Liepiņas  
Laukāres Leizāni Līdumnieki Liepu ūdenstornis  
Ļ
Ļūļas        
M
Maiķēļi Meirāni Mežgaļi Mikaines  
Mazļūļas Mežareiņi Mežmalas Muktāni  
Medņi Mežgala skola Mežziņi Mūrieši  
N
Nagļi Nagļi-Deklāvi Neretas Noviki  
O
Ogas Ošāres 1 Ozolāres    
Ogas 1 Oškalni Ozoliņi    
P
Pabērži Pāvulāni Porieši Pūces Putrenieki 1
Pākšāni Plaukas Poriņi Purenes  
Pavāri Pockas Prauliņi Putrenieki  
R
Raiņi Riekstnieki Rūcāni Rūķīši  
Ratnieki Ritumi Rukmaņi Rumbas  
S
Salas Silaputni Skalbiņi 1 Spietiņi Strautiņi
Sarmītes Siliņi Skribzemes Sprīdīši Strautmaļi
Saulkrasti Silmalas Slates tornis Stabiņi Strazdi
Saulstari Sīpulāni Smilgas Stacijas ēka Strēlnieki
Sieriņi Skabi SP Zasa Stagi Susējas
Silapēteri Skalbiņi Spices Stiebriņi Svarāni
T
Teikas Tērcītes TP 6120 TP 6197  
Tērces Tiltiņi TP 6125    
U
Upmaļi        
V
Valdāji Vecie Zirnīši Vienības Vilciņi Voičuki
Valdaki Veckalni Viesturi Virbuļi  
Vanagi Vērtūži Viesuļi Virši  
Vārpas Vērtūži 2 Viesuļu tornis Vītoli  
Vaski Veseļi Vilcāni Vizāni  
Z
Zadināni Zemgaļi Ziemeļnieki Zirnīši Zviķi
Zariņi Zemturi Zīles Zīverti  

Firmas