Ienākt

Viesītes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Mājas

Ā
Ābeļi Ābeļi 1 Ārītes Āži  
A
Aivari Alejas Apses Augstuļi  
Aizkalni Alstiņi Arāji Aumaņi  
Aizkalnītes Alšāni Atvari Ausulāres  
Akmentiņi Amatnieki Augstkalni Avotiņi  
B
Barbalāni Bērzāres Biodīķi Bisenieki Būbenāni
Bārbeles Bērziņi Birzes Blinkas Buculāni
Barģi Beržuki Birzītes Bretes Burtnieki
Beitāni Bidlas Birznieki Brieži Butāni
C
Caunes Ceļinieki Ceļmalieši Ceplīši Cīrulīši
Ceceri Ceļmalas Ceļmalītes Ciemati  
Č
Čakstiņi Čupļi      
D
Dālderi Dārznieki Diānas Draviņas Druviņas
Darbnīcas Deksnīši Dobulāni Druvakti Dzeguzītes
Dārzniecība Deši Dravas Druvas Dziļlejas
E
Eglītes Ezerakmentiņi Ezerieši Ezersargi  
Egļaudzes Ezerāres Ezerlauki Ezerziemeļi  
Eķengrāve Ezerdruvas Ezermalas    
F
Felši        
G
Gailīši Gāršas Gravāni Griezes Gūtmaņi
Galvāni Goba Graviņas Grīšļi  
Ganiņi Gobas Gričāni Grīvnieki  
Ģ
Ģederti Ģīzes      
I
Ieviņas        
J
Jaunā māja Jaunčupļi Jaunkančuki Jaunputniņi Jodeļi
Jaunbārbalāni Jaundzemi Jaunlukstes Jaunrostnieki Jugāles
Jaunbretes Jaunezerieši Jaunpalsāni Jaunslikšāni Juknas
Jaunbuculāni Jaungričāni Jaunpīlādži Jaunzemi Juri
Jauncīrulīši Jaunjodeļi Jaunpriednieki Jēči  
K
Kakstes Kalna Degļi Kalna Stauģi Kapārītes Klintis
Kaktiņi Kalna Kapāres Kalna Stauģi 3 Kapeles Kļavas
Kalēji Vīksnas Kalna Mucenieki Kalna Vecpēteri Katlu māja Krievāres
Kalna Aumaņi Kalna Rukšāni Kalna Zari Kauguri Krievāru ferma
Kalna Bregži Kalna Samsavas Kalnāres Kaupres Krikši
Kalna Dambrāni Kalna Skujaiņi Kalniņi Kaži Kugrenieki
Kalna Dambrāni 1 Kalna Smiltnieki Kančuki Klaucāni Kugres
Ķ
Ķikstes        
L
Lāčplēši Lazdāres Lejas Drusti Lejas Stauģi Liepas
Lapsēni Lazdāru Pērle Lejas Klaucāni Lejas Zari Liepkalni
Lapukalni Leimaņi Lejas Kūres Lejasmucenieki  
Lauka Drusti Lejas Lejas Līči Līdumnieki  
Lauka Stauģi Lejas Baloži Lejas Negaidāni Liederi  
M
Mālkalni Mazzēperi Meža Dzeņi Meždrusti Miezīši
Mantinieki Mednieki Meža Kūleņi Mežmaļi Moderpakalni
Mazās Ķikstes Medņi Meža māja Mežrozes Mucenieki
Mazkrievāres Meldernieki Meža Stauģi Mežvidi  
Mazupītes Melioratori Mežāres Miezeri  
N
Naudiņas Niedrāji Nomaļi    
Negaidāni Nismava Norieši    
Ņ
Ņordāni        
O
Ošāni Ošukalni Ozoli Ozolkalni  
Oši Ozolāres Ozoliņi Ozolmuiža  
P
Pakalni Pērlīte Plūdi Priedītes Purmaļi
Palejas Pīlādži Pormaļi Priednieku ferma Purvāji
Palmas Pilszemnieki Pormaļu kalte Priekšāres Putniņi
Palsāni Pīrāgi Priedes Pureni  
R
Rāceņkalni Riepiņas 1 Riepiņas 7 Rijnieki Rožukalns
Rasas Riepiņas 2 Riepiņas 8 Rikmaņi Rudas
Rasiņas Riepiņas 3 Riepiņas 9 Robežnieki Rudzīši
Ratnieki Riepiņas 4 Riepiņas 10 Rostnieki Rūķīši
Reskaji Riepiņas 6 Rietumi Roži  
S
Saulāres Senči Silikāti Skaistkalni Slikšāni
Saulgrieži Sietiņi Siliņi Skalbes Stampāni Purviņi
Saulstari Silabrenči Silmači Skudras Strausi
Sausiņi Silabrenči Ermansoni Silmalieši Skujaiņi Strazdi
Seglinieki Silenieki Sīpoli Skujenieki Sūknētava
Š
Šalkas Šantiņi Šantiņi 1 Šūšāni  
T
Tiltiņi Tīrumi TP Vārnava Tūjas  
Ū
Ūbeles Ūdenāni Ūdensrozes    
U
Uļģi Upes Degļi Upes Jodeļi Upmaļi  
V
Valsts ēkas Vārnaviņas Vecķīlāni Vidusceļinieki Vildēni
Vārenbrokas muiža Vārpas Veczēperi Viesītes kapliča Vīnaugas
Vārnavas jaunā māja Vecbārbalāni Vēji Viesturi Virma
Vārnavas komplekss Vecbārbeles Veldres Vilciņi Vītoliņi
Vārnavas skola Vecdrusti Veldres 1 Vildavas  
Vārnavas stacija Vecdruvas Vidus Rukšāni Vildavas Kurzemnieki  
Z
Zakeri Zari Zeltlejas Zemzari Zvaigžņu kalns
Zamāni Zeltkalni Zemīši Zīlītes Zvirgzdiņi
Ž
Žievalti Žubītes      

Firmas