Ienākt

Ērgļu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Ērgļi Katrīna      

Mājas

A
Aizkalnes Akmenāji Augustkalns Austrumi  
Aizsiles Apsēni Ausekļi Austrumrekslēni  
Ā
Āķēni Āpšalas Āriņas    
B
Badakalns Barviki Braki Brīvuļi  
Bajāri Bērzlīči Brantēni Buļļi  
Baltklāvi Bitenieki Brieži    
C
Ceriņi Cīrulīši      
D
Dālijas Dravnieki Dzelzkājas Dzirkstumi  
E
Eglāji Eglītes Ezeriņi Ezerupmaļi  
Eglāji 1 Elitēni Ezermaļi    
Ē
Ērgļukalni        
G
Gaidēni Grantiņi Gravnieki Gruņģi  
Gaigalas 1 Graudiņi Griezītes Gruņģīši  
Gailīši Gravas Grīvas    
Ģ
Ģaži Ģibuļi      
I
Igauņi Induļi Irbītes Itālija  
J
Jaunāķēni Jaunceplīši Jaunklapčas Jaunluksti Jauntašķēni
Jaunāriņas Jaundieči Jaunkranci Jaunpipari Jaunupmaļi
Jaunaugļēni Jaunkalnijas Jaunliniņi Jaunsētas Jurcēni
K
Kalmes Kalna Dalbi Kalna Radziņi Kalnsētas Krastmaļi
Kalna Aizpurvi Kalna Gruņģi Kalna Rēzēni Kauliņi  
Kalna Anduļēni Kalna Līburi Kalna Tašķēni Krāces  
Kalna Auglēni Kalna Liniņi Kalna Veseri Krasti  
Kalna Beitiņi Kalna Mārkuti Kalnavoti Krastiņi  
Ķ
Ķemeites 1 Ķieģeļnieki Ķikuti    
L
Laišķeni Lejas Aizpurvi Lejas Beitiņi Lejas Sīmaņi Liepupes
Lapsalas Lejas Āķēni Lejas Ceplīši Lejas Strautiņi Liniņi
Lazdas Lejas Anduļēni Lejas Jaunzemi Lejasāķēni Luksti
Lazdugravas Lejas Auglēni Lejas Līburi Lejnieki  
Lazdulejas Lejas Aveni Lejas Ruģēni Liepas  
M
Maiļupes Medņi Meža Jaunzemi Mežstrauti  
Mālijas Melderi Mežāres Miera kapi  
Mazie Gruņģi Meldri Mežmaļi Miltiņi  
Medinieki Meņģeļi Mežpipari Mūrnieki  
N
Niedras        
Ņ
Ņērvēni        
O
Odzītes Ošiņi Ozolkalni    
P
Papardes Pīlāti Priednieki Punkāni  
Paurēni Pilskalni Pulgožņi Purviņi  
Pēterēni Priedītes Pumpuri 1    
R
Ramuļēni Riekstiņi Roma    
Rekslēni Rikšēni Ruģēni    
S
Salas Silmači Skārņi Spēliņi  
Saulrieši Silmalas Soklēni Strautiņi  
Š
Šļaujēni        
T
Tauri Tiltiņi TP 4509 Trijupes  
Tērmūtnes Tornis Ērgļi Treplejas    
U
Upmaļi        
V
Valola Vecceriņi Veckranci Venēcija Vīgriezes
Vārpas Vecdanderi Vecmuiža Vērnieki Vimbas
Vecbrāķeri Vecdieči Vecpipari Veseri Virzītes
Vecceplis Vecgruņģi Vecupmaļi Vēveri Vizbuļi
Vecceplīši Vecie Ķieģeļnieki Vecveģeri Vidus Ruģēni Vizuļi
Z
Zaķusalas Zaļumi Ziediņi Zviedrs  
Zāliņi Zariņi Ziedugravas    

Firmas