Ienākt

Tērvetes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Kroņauce Tērvete Zelmeņi    

Mājas

Ā
Ābeles        
A
Aijas Alpi Apakšstacija Tērvete Auciņi  
Aizkalni Amatnieki Apsītes Austrumi  
Alfa Annas Arāji Auziņas  
Alkšņupītes Anšķini Atpūtas Aveni  
B
Balodīši Beverīnes Bites tornis Brūveri  
Baloži Bieļas Breimaņi Bunkurīši  
Bebrīši Birznieki Brieži Burtnieki  
Bērziņi Bites Brīvdienu māja Silmaļi Bušas  
C
Celmāji Ceplīši Cielavas Cīruļi  
Celmiņi Ceriņi Cīrulīši    
Č
Čakši Čēmaiši Čiekuri Čūreikas  
D
Dambīši Dravas Dūņutriņi Dzērvītes  
Dāmnieki plus Drosmas Dzelmes Dzilnīši  
Dārznieki Dūjas Dzenīši Dzimtas  
Didžas Dumpji Dzeņi Dzintarlāči  
E
Edvīni Eglītes Ezeriņi    
Ē
Ērgļi        
G
Gaismas Galabētas Grantskalni Grāveri Grotiņi
Gaismiņas Galdnieki Gravenieki Griezes Gulbji
I
Ieviņas Inči Irbēni    
Iļļēni Indrāni Irbes    
J
Jātnieki Jaungaismiņas Jaunlejiņas Jauntriņi  
Jaunaudzes Jaungaruši Jaunriekstiņi Jumtiņi  
Jauncelmi Jaunlaukgaļi Jaunšķeltņi    
K
Kadiķi Kalējtriņi Kalte Dāmnieki Kliņģeri-Kalniņi Krastnieki
Kaijas Kalmanis Kalte Pļaviņas Klūnas Krešas
Kairēni Kalna Kliņģeri Kauliņi Kļaviņas Krievaiņi
Kakti Kalnaliķerti Klajlauki Krastaavotiņi Krūmiņi
Kalēji Kalnamuižas baznīca Kliņģeri Krastiņi Kundziņi
Ķ
Ķipi        
L
Lācīši Lejas Lāči Lielāķi Lielpurviņi Liepiņas
Lakstīgalas Lejaspļavas Lieldzelmes Lielružēni Liepkalni
Lāmas Lejasstēguļi Lieljūgaiņi Lielsedas Līgas
Lapsas Lejiņas Lielkalniņas Lielspriņģi  
Laukgaļi Lejnieki Lielkliņģeri Lielstrautiņi  
Lauras Lempju smēde Liellapsiņas Lielšķindeļi  
Lauriņi Līči Lieloši Liepdari  
M
Majorati Maziļjēni Meirēni Mežmalieši Muižnieki
Mālzemnieki Mazjūgaiņi Meža Noras Mežmalnieki Murēni
Mārsili Mazkalniņi Mežačakši Mežnoras Mūrnieki
Mazbirzes Mazklaukas Mežakrogs Mežvidi Muzikanti
Mazdēles Mazveldres Mežmalas Migliņas  
N
Namdari Nameji Naurēni Noras  
O
Ozoliņi Ozolkroņi      
P
Pakalni Pazariņi Prāmalti Purmaļi Puszemnieki
Pālēnu dzimtas kapliča Pļavenieki Priednieki Purvi  
Palienas Pļaviņas Pumpuri Purviņi  
R
Riekstiņi Rožkalni Rūķi Ružas 2  
Rietumi Rožkalniņi Ružas Ružēni  
Robežnieki Rožlejas Ružas 1    
S
Saknītes Sīļi Skujudzirnavas Steigas Strauti
Saulgoži Skadiņi Slotiņas Stieki Strautnieki
Sedas Skrīveri Sniedziņi Straujupes Stūri
Sigus Skujas Spriņģi Straumes Svari
Silāji Skuju dzirnavas Stārki Strausi  
T
Taukpodi Tērvetes sils Transformatora ēka TP-5372 Transformatora ēka TP-5553 Transformatora ēka TP-6064
Tele 2 Tīlaiši Transformatora ēka TP-5373 Transformatora ēka TP-6058 Transformatora ēka TP-6068
Tēlnieki Tiltnieki Transformatora ēka TP-5505 Transformatora ēka TP-6059 Treidiķi
Tērces Tomēni Transformatora ēka TP-5544 Transformatora ēka TP-6060 Tūjas
Tērvetes līči Transformatora ēka TP 5521 Transformatora ēka TP-5551 Transformatora ēka TP-6061 Tukumieši
U
Ulmaņi Ulmaņi 2 Upenieki Upmalnieki  
V
Vainadziņi Vecgaviļas Vezeišas Viesturi Virši
Vālodzītes Vecstēguļi Vidiņi Vilberti Vītoliņi
Vārpas Vectērces Vidusbētas Vīnezeri Vizbulīši
Vecbaļļas Veldres Vidzemnieki Vīnogu dārzs Vizbuļi
Vecdēles Velēnas Vidži Vīrnaudas  
Z
Zaķi Zeltkaļi Ziemeļi Zīverti Zvaņi
Zeltiņi Zemgaļi Zīles Zundas  

Firmas