Ienākt

Nītaures pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Nītaure        

Mājas

Ā
Ābeles        
A
Aizupes Annas Asaru Krogs Atmodas Avotu mājas
Akmentiņi Apsītes Atliekas Atvases  
Alūdzenes Asari Atmiņas Ausekļi  
B
Bauri Bērzkalni Birzītes Brendes 1 Budzīši
Bēģi Bikši Biržakas Brendes 2 Būnēni
Bērziņi Birutas Bites Zvaigznītes Brīvzemnieki Burtnieki
C
Caunītes Ceļmalas Cimeres Cīņaskalns Cirīši
D
Dalderi Domēri Druviņas Dzērvītes  
Dambīši Dravnieki Dzedziedas Dzirkaļi  
Darbieši Druvas Dzelmes Dzirnaviņas  
E
Eglāji Emsiņi Ezerkalni    
Eglīši Ezeriņi Ezermaļi    
G
Gabaliņi Gailīši Gobas Griezes Gužēni
I
Ieviņas Ilgāži Indras Inģistēni  
J
Jāņkalns Jaundarbieši Jaunklucīši Jaunrūkumi Jautrīši
Jasmīni 1 Jaundukšēni Jaunlubas Jaunsārtēni Jukumi
Jātnieki Jaunelmūži Jaunļukas Jaunviļumi  
Jaunceltne Jaungaidas Jaunmāliņi Jaunzemi  
Jaunčočuri Jaunkliņģenieki Jaunmaši Jaunzosuļi  
K
Kaktiņi Kalna Ķavari Kalna Suces Kalnāji Kļaviņēni
Kalna Cimeres Kalna Lielgalvji Kalna Tīkāni Kalniņi Kraujas
Kalna Čočuri Kalna Mežuļi Kalna Upītes Kārkli Krēles Dzirnavas
Kalna Dukšēni Kalna Mutītes 1 Kalna Vārnas Kārkļi Krīgaļi
Kalna Emsiņi Kalna Plauki Kalna Vieļavas Klētnieki Krīgaļu Dzirnavas
Kalna Krodzinieki Kalna Strauti Kalna Zuši Klucīši  
Ķ
Ķauķi Ķēču Lakstīgalas Ķēču Pienotava Ķiberes Ķīvītes
Ķēču Bērzkalni Ķēču Lazdukalns Ķēču Zemgaļi Ķieģeļnīca  
L
Lakstīgalas Lazdiņi Lejas Pakauši Lejas Upītes Liepiņas
Lakši Lazdukalns Lejas Plauki Lejas Vārnas Liepzari
Lapaiņi Lejas Cimeres Lejas Pļavsēļi Lejas Vieļavas Lušēni
Lapenes Lejas Čočuri Lejas Suces Lejassārtēni  
Lauri Lejas Dukšēni Lejas Tēviņēni Lejnieki  
Lazdas Lejas Lielgalvji Lejas Tīkāni Līcīši  
M
Mazjaunzemi Merķeļi Merķeļu ūdenstornis Mežāres  
Melles Merķeļu Gailīši Merķeļu veikals Mežmaļi  
Mergupes Merķeļu Jaunzemi Mērnieki    
N
Niedras Niedrītes Nomaļnieki    
O
Olupi Oši Ozollejas    
P
Pakalnes Pārupi Plumpaiņi Pumpi Purviņi
Palejas Peilēni Pļavsēļu Krejotava Purlīči Purviņi 2
Palmēni Pilskalnes Priedītes Purmaļi  
R
Rasas Rezguļi Riekstiņi Roži Rudmieši
Remonti Rezguļu krogs Rijaskalni Rudiņi  
S
Saliņas Sildibenes Skoliņa Smilgas Sūši
Saltupi Silmaļi Slimpi Stiebri Sveikuļi
Sarkaņi Silmices Slīpe Straumes Svērpi
Sauleskalni Silupes SLTP 2757 Rimšas Stūra Ķavari  
Sērbiņi Skanstes SLTP 2846 Jaunroži Sudrabkalns  
Š
Šķobri        
T
Tauriņi        
U
Upeslīči Upītes Upziedi    
V
Vecais Krogs Vecmāliņi Vecviļumi Vērmeles Vīksniņas
Vecelmūži Vecrūkumi Veczosuļi Vēverkalni Vīnzarāji
Vecīši Vecsērbiņi Ventas Vieļavas Vitas
Veclubas Vecslīpe Vēris Vīganti Vītoliņi
Z
Zaķīši Zeltiņi Zemītes Ziedugrava Zvaigznītes
Zariņi Zemgaļi Ziediņi Merķeļi Zosuļi  

Firmas