Ienākt

Valkas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Bērzezers Lugaži Sēļi    

Mājas

Ā
Āboli Āres Āriņi Ārītes Ārnieki
A
Aizupes Alieši 48 Alieši 93 Alieši 147 Alieši 198
Alieši Alieši 50 Alieši 94 Alieši 150 Alieši 201
Alieši 2 Alieši 51 Alieši 99 Alieši 153 Alieši 203
Alieši 4 Alieši 52 Alieši 101 Alieši 154 Alieši 204
Alieši 6 Alieši 53 Alieši 104 Alieši 155 Alieši 206
Alieši 7 Alieši 54 Alieši 108 Alieši 158 Alieši 211
Alieši 14 Alieši 55 Alieši 110 Alieši 159 Alieši 212
Alieši 17 Alieši 58 Alieši 112 Alieši 161 Alieši 213
Alieši 20 Alieši 59 Alieši 113 Alieši 163 Alieši 214
Alieši 21 Alieši 60 Alieši 118 Alieši 165 Alieši 215
Alieši 24 Alieši 64 Alieši 121 Alieši 167 Alieši 216
Alieši 25 Alieši 65 Alieši 125 Alieši 176 Aņņi
Alieši 26 Alieši 66 Alieši 128 Alieši 177 Aņņu mežsargs
Alieši 27 Alieši 67 Alieši 133 Alieši 180 Apsītes
Alieši 29 Alieši 69 Alieši 135 Alieši 181 Apsītes 1
Alieši 30 Alieši 76 Alieši 136 Alieši 184 Apšas
Alieši 33 Alieši 78 Alieši 137 Alieši 185 Astras
Alieši 37 Alieši 79 Alieši 138 Alieši 186 Atvari
Alieši 38 Alieši 80 Alieši 139 Alieši 187 Atvases
Alieši 39 Alieši 81 Alieši 141 Alieši 188 Augliņas
Alieši 42 Alieši 82 Alieši 142 Alieši 189 Ausekļi
Alieši 43 Alieši 84 Alieši 143 Alieši 195 Austrumi
Alieši 44 Alieši 87 Alieši 144 Alieši 196 Avotiņi
Alieši 47 Alieši 90 Alieši 146 Alieši 197  
B
Baldiņi Bērzezers 29 Bērzezers 69 Bērzezers 127 Bērzezers 202
Balkas Bērzezers 33 Bērzezers 85 Bērzezers 130 Bērzezers 203
Balodiņi Bērzezers 36 Bērzezers 87 Bērzezers 131 Bērzezers 206
Balvas Bērzezers 42 Bērzezers 89 Bērzezers 132 Bērzezers 208
Baņķi Bērzezers 46 Bērzezers 92 Bērzezers 137 Bērzezers 209
Bāzes stacija Bērzezers 47 Bērzezers 94 Bērzezers 139 Bērzi
Bekas Bērzezers 48 Bērzezers 95 Bērzezers 142 Bērziņi
Bekas 1 Bērzezers 49 Bērzezers 96 Bērzezers 143 Bērzkalni
Bērzezers 5 Bērzezers 52 Bērzezers 97 Bērzezers 146 Birzmalnieki
Bērzezers 7 Bērzezers 53 Bērzezers 98 Bērzezers 148 Birznieki
Bērzezers 9 Bērzezers 55 Bērzezers 101 Bērzezers 157 Bites Skujas
Bērzezers 13 Bērzezers 56 Bērzezers 103 Bērzezers 161 Brandiņi
Bērzezers 14 Bērzezers 57 Bērzezers 107 Bērzezers 175 Brīdegas
Bērzezers 16 Bērzezers 58 Bērzezers 113 Bērzezers 181 Brīvzemnieki
Bērzezers 17 Bērzezers 59 Bērzezers 116 Bērzezers 184 Buli
Bērzezers 21 Bērzezers 61 Bērzezers 118 Bērzezers 189 Bundas
Bērzezers 24 Bērzezers 63 Bērzezers 120 Bērzezers 192 Burgas
Bērzezers 25 Bērzezers 64 Bērzezers 123 Bērzezers 195  
Bērzezers 27 Bērzezers 66 Bērzezers 126 Bērzezers 197  
C
Celmāji Celmiņi Ceriņi Circeņi  
D
Dadži Daudzakmeņi Dravas Dunduri Dzelzceļa ēka 162. km
Damberģi Dimanti Drupas Dzelzceļa ēka 155. km Dzirnavkalni
Dambji Domēri Dūmiņi Dzelzceļa ēka 156. km Dzirnavnieki
E
Eglāji Ezerkalni Ezernieki 1    
Ezeriņi Ezernieki Ezerpriedes    
G
Gaidas Gaujaskalni Gobas Grodupes Gurīši
Gailenes Gaujmaļi Griezes Gulbji  
Ģ
Ģērķi        
I
Ieviņas Indras      
J
Jamaikas Jaunlubāni Jaunpiļi Jaunsvīķeri Jaunžurbi
Jāņudruvas Jaunmeiši Jaunpukši Jauntilgaļi Jūkupes
Jaunalieši Jaunozoliņi Jaunruķeļi Jaunzemes  
Jaunāres Jaunpedele Jaunsproģi Jaunzīles  
K
Kaiči Kalni Kalnslīpi Kļavas Krastiņi
Kaktiņi Kalniņi Kalnstaldoti Kociņi Krustceles
Kalnārnieki Kalniņi 1 Kalnsviļi Koģenerācijas elektrostacija Kurmīši
Kalnbozes Kalnkrieviņi Kalnžēguri Kokši  
Kalnbundas Kalnķilti Kārkluceri Kokši 1  
Kalngulbji Kalnķimburi Kārkļi Kokšu pirts  
Kalnģērķi Kalnmuižnieki Katlapi Korintes  
Ķ
Ķeizari Ķeizarpurvs 3 Ķelles Ķines  
Ķeizarpurvs 1 Ķeizarpurvs 4 Ķīķi Ķuļļi  
Ķeizarpurvs 2 Ķeizarpurvs 5 Ķilti    
L
Laimas Lejasārnieki Lejasstaldoti Lielgrauzas Līles
Laiviņas Lejasbozes Lejassviļi Lielsproģi Lipši
Lambas Lejaskalci Lejzemnieki Lielstoķi Lipši 1
Lapaiņi Lejaskrieviņi Lēnupes Liepaines Lubāni
Leimaņi Lejasmuižnieki Lībieši Liepas Lugažu kalte
Lejas Ģērķi Lejassilmājas Līdumnieki Liepkalni Lukstiņi
Lejas Kaiči Lejasslīpi Lielčakši Lietiņi Lūķernieki
M
Madaras 1 Marsi Mazstoķi Meišu ferma Mežmales 1
Maizēni Mauriņi Mazuzpiļi Meža 4 Mežuļi
Maķēni Mazbuli Mednieki Mežaparki Mežvidi
Maldavnieki Mazdunduri Medņi Mežāres Muižnieki
Māras Mazsproģi Meiši Mežmales Muižnieku ferma
N
Niekāri Nīģi Noriņas    
O
Odziņas Oši 2 Ošupes Ozoliņi Ozolnieki
Osīši Oškalni Ozolaine Ozolkalni  
P
Paegļi Pilēnieši Priednieki Pulksteņkalni  
Pastsili Plūmītes Priedulāji Pumpuri  
Pedele Pļaviņas Pukši Puņģi  
Pērkoni Priedes Puķukalni Purmaļi  
R
Raģīši Rezuļi Roņi Rubeņi Ruņģi
Rātes Rīts Rozēni Rubeņu ferma Rūšas
Raudas Robežnieki Rozes Rugāji  
Ražošanas bāze Ķeizarpurvs Robežnieki 1 Rožkalni Rūķīši  
S
Sakarnieki Sedieši Skujas Spuldzes 2 Strazdiņi
Saule 2 Senči Slavēni Stacija Strēlnieki
Saule 3 Sermuļi SLTP 3012 Lugaži Stacija "Lugaži" Strūgas
Saule 4 Silkalni SLTP 3121 Silkalni Stacija "Saule" Stūrīši
Saules stacija Silkalni 1 SLTP 3128 Pīnas Staldoti Sulas
Sauleskalni Silzemnieki SLTP 3164 Staldoti Stopiņi  
Saulgoži Sīļi SLTP 3189 Sprīdīši Straumes  
Saulieši Sirmīši Sprīdīši Strauti  
Sedaskalni Skriņi Spuldzes Strautiņi  
T
Tači Tilgaļi Tomēni Tomēnu ferma Tomiņi 1
Teteri Tīrelis Tomēni 2 Tomēnu ūdenstornis Tomiņi 2
U
Upenieki Upmaļi Upmaņi Uzpiļi  
V
Vanagi Vecrāmji 1 Vecžurbi Vētras Viesturi
Vārna Vecrāmji 2 Veikals Pedele Vēverzemnieki Vīndedzes
Vārpas Vectomēni Vekši Vēži Vītoli
Vecozoliņi Vecupmaļi Vekši 1 Vēžukrogs  
Z
Zāģezers Zemgaļi Zīle 2 Zīles plantācija Zvēru Ferma
Zanderi Ziediņi Zīle 3 Zīles ugunsdzēsēju depo  
Zemdegas Zīle 1 Zīle 4 Zītari  
Ž
Žagari 1 Žibulīši Žubītes Žuldas Žuldiņas

Firmas