Ienākt

Saeima un valdība. Informatīvs izdevums

Valdība / Ministrijas / Izglītības un zinātnes ministrija / Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās iestādes

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740423
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone