Ienākt

Saeima un valdība. Informatīvs izdevums

Valdība / Ministrijas / Izglītības un zinātnes ministrija / Iekšējā audita nodaļa

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740423
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone