Ienākt

Saeima un valdība. Informatīvs izdevums

Valdība / Ministrijas / Ārlietu ministrija / Otrais divpusējo attiecību departaments / Tuvo Austrumu un Āfrikas valstu nodaļa

K. Valdemāra 3, LV 1395, Rīga
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740423
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone