Ienākt

Saeima un valdība. Informatīvs izdevums


Skolas 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV 5335
Alauksta 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Rīgas 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV 3933
Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV 5237
Kultūras lauk. 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV 4650
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740423
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone