Ienākt

Kapitālsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām!

Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro VISĀM kapitālsabiedrībām (SIA un AS) un kooperatīvajām sabiedrībām līdz š. g. 30. jūnijam.

Vēršam uzmanību, ka no 01.07.2016. tiks piemērota valsts nodeva un publikācijas maksa sabiedrībām, kas nebūs pamatkapitālu pārreģistrējuši uz eiro. Dokumentiem nepieciešams zvērināta notāra apliecinājums, komercreģistra iestādes amatpersonas, vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Iestādes amatpersonas apliecinājums uz dokumenta personai izmaksā 7.11 EUR.

www.sakartopapirus.lv


Kā veikt pamatkapitāla denomināciju (pārrēķinu uz EUR)?

4 soļi denominācijas veikšanai:

1. Solis. Pieslēgties Firmas.lv

Ielogoties Firmas.lv ar saviem piekļuves datiem vai reģistrēties caur Swedbank

vai ieiet izmantojot

2. Solis. Dokumentu sagatavošana

Atrodiet savu uzņēmumu, un atveriet uzņēmuma izziņu. Ja uzņēmumā esat dalībnieks vai amatpersona, izziņa būs bez maksas

Atveriet sadaļu UR kalkulators

Aktivizējiet opciju Aprēķināt

Tad izvēlieties opciju Izveidot dokumentus

3. Solis. Dokumentu parakstīšana

Katru atvērto dokumentu parakstiet ar elektronisko parakstu

Par e-parakstu https://www.eparaksts.lv/lv

Iesakam LMT piedāvāto mobilo kodu https://www.mkods.lv

VIDEO par mobilo kodu https://www.youtube.com/watch?v=NOLC3pDRgcA

4. Solis. Dokumentu iesniegšana Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā (LR UR)

Parakstītos dokumentus nosūtiet uz LR UR e-pastu.

E-pasts, uz kuru jānosūta dokumenti: info@ur.gov.lv

LR UR informācija par denomināciju

Komerclikuma grozījumi no 2014.gada 1.janvāra, kad Latvija kļuva par eirozonas dalībvalsti, nosaka, ka visas reģistrā ierakstītās summas latos ir jāaizstāj ar summām eiro, un SIA un AS līdz 2016.gada 30.jūnijam jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija eiro. Tā kā uzņēmēju aktivitāte Komerclikuma prasību izpildē līdz šī gada sākumam tika vērtēta kā zema, tika izstrādāts Komerclikuma grozījumu projekts, kas paredzēja atvieglot pamatkapitāla pārreģistrācijas procesu un dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanu. Jaunie Komerclikuma grozījumi stājās spēkā 2015.gada 4.jūnijā. Būtiski atzīmēt, ka šie Komerclikuma grozījumi paredz atvieglojumus, bet tie neatceļ līdzšinējās prasības – dokumenti būs jāiesniedz visām kapitālsabiedrībām.

Līdz 2016.gada 30.jūnijam SIA un AS jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – šī prasība paliek saistoša visiem uzņēmumiem. Ja līdz noteiktajam termiņam pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro netiks veikta, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz eiro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no prasību izpildes. Ja kapitālsabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 2016.gada 30.jūnijam, tām būs pienākums, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju. Jānorāda, ka pēc 2016.gada 30.jūnija denomināciju vairs nevarēs veikt, izmantojot Komerclikumā noteiktos atvieglojumus (lēmuma pieņemšana ar vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, atbrīvojums no parakstu notariālas apliecināšanas pienākuma).

Kādi dokumenti jāiesniedz?

 1. Dalībnieku sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu;
 2. Pilna statūtu teksta jaunā redakcija (iesniedz 1 eksemplārā);
 3. Statūtu grozījumu teksts (iesniedz 1 eksemplārā);
 4. Aizpildīts dalībnieku reģistra nodalījums, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu apliecina notariāli, ja iepriekš nav iesniegts dalībnieku reģistra nodalījums ar apliecinātiem parakstiem – iesniedz tikai SIA;
 5. Pieteikums izmaiņām dalībnieku reģistrā – 18.veidlapa.

„!” Pamatkapitāla pārreģistrācija eiro ir pakalpojums, kuram netiek piemērota valsts nodeva, proti, tas ir bezmaksas, bet, ja vienlaicīgi tiek veiktas arī citas izmaiņas, uzņēmums jāveic apmaksa saskaņā ar noteiktajām valsts nodevām.

Kā pieteikt izmaiņas?

  Lai pieteiktu izmaiņas, izvēlieties sev ērtāko veidu:
 1. Kādā no deviņām Uzņēmumu reģistra reģionālajām nodaļām
 2. Sūtot dokumentus ar pasta starpniecību
 3. Portālā www.latvija.lv
 4. Sūtot uz Uzņēmumu reģistra e-pastu info@ur.gov.lv

„!” Klātienē vai ar pasta starpniecību dokumentus varat iesniegt Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā, kurā sākotnēji sabiedrība reģistrēta.

„!” Sakārto papīrus elektroniski KUR un KAD pašam ērtāk! Drošam elektroniskajam parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formā. Uzzini vairāk www.eparaksts.lv.

VIDEO par dokumentu sagatavošanu https://www.youtube.com/watch?v=JGExsYNL3Co