Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Uzziņas, pakalpojumi - sadarbības partneri

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone