Nozare


Juridiskie pakalpojumi

Atslēgvārdi


Cilviltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, komerctiesības, maksātnespēja, nodokļi, finanses, grāmatvedība, konsultācijas, dokumentu sagatavošana, pārstāvība tiesās, tiesībaizsardzības iestādēs.
Vairāk

Attēli


Atrašanās vieta


Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone