Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Būvinženieru savienība

Latvijas Būvinženieru savienība


Darba laiks: 9-17 (P.-), 9-17 (O.-), 9-17 (T.-), 9-17 (C.-), 9-16 (Pk.-)

http://www.buvinzenierusavieniba.lv

K.Barona 99b, Rīga, LV-1012

67845910 29172287
lbsvardsuzvards@apollo.lv

 

Nozare


Biedrības, nodibinājumi. Apmācība: dažādi

Atslēgvārdi


LBS. Būvniecība, būvnieki, būvniecības attīstīšana. Būvniecības speciālistu kvalifikācijas celšana. Kvalifikācijas celšana, kursi. Ēku un ceļu būvprakses sertifikācija, tiltu būvspeciālistu sertifikācija. Biedrības mērķis. Visu nozaru diplomētu būvinženieru apvienošana kopīgam radošam darbam, biedru labklājības veicināšana profesionālās un sabiedriskās darbības ietvaros, būvniecības, zinātnes, tehnikas attīstības veicināšana, būvniecības vēstures un mantojuma saglabāšana un izpēte, zinātnes un tehnikas sasniegumu izskaidrošana, izplatīšana būvniecībā, kvalificētu speciālistu sagatavošanas sekmēšana būvniecībā, kvalifikācijas pilnveidošana, atbilstoši sabiedrības vajadzībām, biedru ētiskās izaugsmes sekmēšana, estētisko zināšanu papildināšana, biedru profesionālā aizstāvēšana, tehnisko interešu aizstāvēšana, ieskaitot autortiesības, būvniecības speciālistu kompetences izvērtēšana – sertificēšana. Sertifikācijas jautājumi, konsultācijas: otrdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00.
Vairāk

Attēli


Atrašanās vieta


Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone