"Baltic International Arbitration Court", biedrība, "Baltic International Arbitration Court", biedrība

"Baltic International Arbitration Court", biedrība


http://www.arbitration.lv

Strēlnieku 9-7, Rīga, LV-1010

67240347 67292607
mailvardsuzvards@arbitration.lv

 

Apraksts


Kādēļ izvēlēties šķīrējtiesu? Pēc šķīrējtiesas pamatprincipa - puses izvēlas šķīrējtiesnešus, tās var izvēlēties šķīrējtiesnešus, kuri ir kompetenti konkrētajā jautājumā. Katrai pusei ir tiesības izvēlēties vienu šķīrējtiesnesi un ir iespēja izvēlēties par šķīrējtiesnesi ne tikai kompetentu personu, bet arī personu, par kuras objektivitāti nav šaubu. Šķīrējtiesas procesa konfidencialitāte pretstatā valsts tiesas publiskumam. Šķīrējtiesa nav tiesīga spriedumu nodot atklātībai bez pušu piekrišanas. Mazāki izdevumi.

Nozare


Juridiskie pakalpojumi

Atslēgvārdi


Civiltiesisko strīdu izšķiršana. Starptautiskas šķīrējtiesas darbība. Šķīrējtiesa. Arbitration, arbitrāža. Starptautiska šķīrējtiesa. Advokāti, advokāts, jurists, juristi.

Attēli


Atrašanās vieta


Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone