Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības Biedrības un nodibinājumi ar rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību
Publiski privāt. un privāt. kapitālsabiedrības ar rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu

Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004, Rīga
Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034, Rīga
Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034, Rīga
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone