Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības Biedrības un nodibinājumi ar rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību
Publiski privāt. un privāt. kapitālsabiedrības ar rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu

  • "E-Mežs", SIA reklāma Rīgas domes amatpersonu un politiķu kontaktinformācijas katalogā
Mežizstrāde Vidzemē, sortimenta sagatavošana, sortimenta izstrāde,
  • "Rīgas 2. slimnīca", SIA reklāma Rīgas domes amatpersonu un politiķu kontaktinformācijas katalogā
Diennakts traumpunkts. Konsultatīvā poliklīnika. Dienas stacionārs.
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone