Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Rīgas pašvaldības izpilddirekcijas / Rīgas izpilddirekcijas
Rīgas austrumu izpilddirekcija Rīgas ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas pārdaugavas izpilddirekcija

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone