Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas pašvaldības aģentūra "rīgas gaisma" Rīgas pašvaldības aģentūra "rīgas enerģētikas aģentūra"
Rīgas pašvaldības aģentūra "rīgas pieminekļu aģentūra" Rīgas pašvaldības aģentūra “rīgas investīciju un tūrisma aģentūra”
Rīgas pašvaldības aģentūra "rīgas pilsētas arhitekta birojs"

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone